Column op Radio Maria: 'De duivel haat ongeboren kinderen'

Column op Radio Maria: 'De duivel haat ongeboren kinderen'

Geregeld spreekt Stirezo-woordvoerder Rutger Schimmel op Radio Maria. Op 30 juni ging zijn column over de strijd tegen abortus als een geestelijke strijd, vóór God en tegen de duivel.

Engelen

Vóór het begin van de wereld schiep God de engelen. Zuiver geestelijke wezens, groot in macht en geweldig in intelligentie. Aan deze verheven wezens presenteerde God vervolgens het plan om de wereld te scheppen, met als heerser over deze wereld een wezen met zowel geest als stoffelijk lichaam: de mens. God vertelde dat Hij zoveel van de mens zou houden, dat hij Zijn beeld en gelijkenis in hem zou drukken. Sterker nog, God zei dat Hij mens zou worden door een mensenmoeder. God vroeg de engelen of zij deze mens wilden dienen.

Dienstbaar aan Maria

De Bijbel zegt dat op dit punt oorlog uitbrak. De hoogste engel wilde namelijk niet de mens dienen. Lucifer, zoals hij heette, wilde niet zijn verheven geest dienstbaar maken aan het lager, stoffelijk wezen dat de mens is. Hij wilde al helemaal niet dienstbaar worden aan een nederige huisvrouw genaamd Maria, de Moeder van God die Hij tot Koningin van de Hemel zou kronen!

Lucifer rebelleert

Daarom kwam Lucifer in opstand. De aartsengel Michaël dreef hem uit de hemel, richting de plek die weldra de hel werd. Daar zit Lucifer nog steeds. Hij is de duivel, de satan, die zijn oude macht en intelligentie ten volle inzet tegen ons mensen. Koste wat het kost wil Lucifer voorkomen dat wij bij God komen, dat wij God dienen.

Lichaam vernietigen

In het bijzonder haat Lucifer dat wij een lichaam hebben en nochtans bij God mogen komen, in zijn Hemel maar ook in de Heilige Mis als wij het Vlees en Bloed van Zijn geliefde Zoon ontvangen. Lucifer wil daarom het lichaam vernietigen.

Ongeboren kinderen

Het meest wil Lucifer het lichaam van pas geschapen mensen vernietigen. Want ongeboren kinderen zijn door God geschapen en door God in de baarmoeder gelegd. De moederschoot is daarmee een zeer heilige plek. De schepping van de mens op de zesde dag wordt daar als het ware herhaald.

Beeld en gelijkenis

De duivel haat de ongeboren kinderen, want God vroeg hem deze mensenkinderen te dienen. God gaf deze kinderen bovendien datgene wat de duivel, met al zijn macht en intelligentie, niet heeft: het geschapen-zijn naar Zijn beeld en gelijkenis. Daarom laat de duivel geen kans onbenut om abortus te verspreiden. Niet alleen omdat abortus de schepselen van God vernietigt, maar ook omdat het de moeders moordenaars maakt. Brengers van leven worden brengers van de dood.

Niet verketteren

Op dit punt is het evenwel belangrijk oog te hebben voor de wanhopige situatie waarin een ongewenst zwangere vrouw dikwijls verkeert. Zij kan geslagen worden door haar vriend als zij niet aborteert. Uitgestoten door haar familie. Zo’n ongewenst zwangere vrouw moeten wij niet verketteren maar helpen. En natuurlijk zijn er vrouwen die abortus willen vanwege wintersport of verbouwing. Vergeet dan nooit dat zulke vrouwen geïndoctrineerd zijn door een egocentrische cultuur. Zij doen wat de samenleving normaal vindt.

Objectieve status

Deze subjectieve beweegredenen mogen ons echter niet verblinden voor de objectieve status van abortus. Objectief gezien is het afdrijven van een kind een geweldig grote dienst aan de duivel. Abortus is het puntje van zijn speer, waarmee hij de mensheid bestookt. Het is dat punt van de linie waar hij zoveel mogelijk troepen inzet om een doorbraak te forceren.

Vreedzame wapenen

Met wapenen bedoel ik alle vreedzame middelen die ons mensen ter beschikking staan. Er zijn legio manieren om te strijden tegen abortus en te strijden voor de bescherming van ongeboren kinderen. Je kunt petities tekenen, je kunt bij abortusklinieken bidden en alternatieve hulp aanbieden, je kunt doneren aan pro-life activisten. Het kan nog in het kleiner: je kunt bijvoorbeeld op een verjaardag het recht op leven van ongeboren kinderen verdedigen. Allemaal schoten die scheuren brengen in het pantser van de duivel.

Lenden omgord

“Ten slotte! Weest sterk in den Heer en in zijn sterke kracht! Legt aan de wapenrusting Gods, om stand te kunnen houden tegen de listen des duivels. Op dan! Uw lenden omgord met de waarheid, en het pantser der gerechtigheid om; de voeten geschoeid met bereidwilligheid voor de blijde Boodschap van vrede; het schild des geloofs steeds voor u uit, om al de vurige pijlen van den Boze te kunnen smoren; grijpt naar de helm van het heil en het zwaard van de Geest: dit is het woord van God”.

Einde citaat – dit komt natuurlijk van Sint-Paulus, die het schrijft aan de Efeziërs. En het schrijft aan ons, gelovigen, anno 2017. Ik hoop dat u zich voelt aangesproken.

⇒ Stirezo komt op voor het recht op leven van de ongeboren kinderen.

Steun onze strijd tegen abortus en doneer nu!