Verkiezingstijd. Vraag nu aan politici om zich uit te spreken over abortus!Abortus moet de wereld uit. Toch hebben ongeboren kinderen nooit een zo grote kans om geaborteerd te worden als nu!

Vijftien jaar geleden was die kans één op tien, tegenwoordig is het al één op zeven!

De overheid staat erbij en kijkt ernaar.

Maar het tij keert! Zelfs minister Schippers erkent dat het aantal abortussen te hoog is.

Nu de Tweede Kamerverkiezingen naderen, moeten politieke partijen echter in actie komen.

De partijen moeten zich inzetten voor verlaging van het aantal abortussen, ja zelfs voor totale afschaffing!

Daarom heb ik een vragenlijst gestuurd aan de fractievoorzitters van de politieke partijen, met de vraag of zij zich committeren aan de bescherming van het

ongeboren leven.

Bestel daarom gratis briefkaarten en stuur ze naar de fractievoorzitters, met het verzoek onze vragenlijst in te vullen en op die manier zwart op wit te zetten wat zij voor de ongeboren kinderen gaan doen!

Want als het zo doorgaat, wordt een nóg groter deel van de ongeboren kinderen geaborteerd.

Dat komt vooral door twee desastreuze maatregelen:

- De NIPT-test die bij ongeboren kinderen het syndroom van Down opspoort, met massale abortus tot gevolg. Dat brengt alle ongeboren kinderen met Down in gevaar!

- Minister Schippers wil de abortuspil via de huisarts verstrekken, waardoor vroege abortus makkelijker wordt.

Dat zijn maar een paar voorbeelden van een macabere politiek, die aan ongeboren kinderen het recht op leven ontzegt.

Nú zijn er verkiezingen, nú hebben we een kans er wat aan te doen.

Bestel daarom nu kaarten voor politici, zodat zij beloven een einde aan abortus te maken!

Zo’n 30.000 onschuldige kinderen worden jaarlijks in het lichaam van de moeder om het leven gebracht. En dat met goedkeuring van de Nederlandse wet.

Maar wanneer u drie kilometer te hard rijdt, moet u al een hoge boete betalen – wat een vreselijk misdrijf!

Terwijl een onschuldig kind gruwelijk om het leven brengen totaal onbestraft blijft, ja het wordt vergoed uit de AWBZ!

We moeten van de politici eisen dat ze opkomen voor het recht op leven van álle burgers, ook van de ongeborenen.

Tegenover de stijgende cijfers is het gewoonweg grotesk dat politici nauwelijks iets tegen de catastrofe van abortus ondernemen.

In plaats daarvan lopen ze voor het thema weg.

Dáárom is het zo belangrijk dat we ons in deze verkiezingsstrijd mengen en luidkeels het recht op leven verdedigen. Bestel nu kaarten!

De stem van het recht op leven moet tijdens de verkiezingsstrijd luid hoorbaar worden!

Hier wil Stirezo zich de komende maanden met kracht voor inzetten. Wat gaan we doen?

- We gaan politici de druk van hun kiezers laten voelen door meer dan 100.000 aan hen gerichte briefkaarten te verspreiden. Bestel alvast briefkaarten, voordat ze op zijn!

- We gaan de verkiezingsactie voor het leven via internet bij meer dan een miljoen mensen onder de aandacht brengen.

- We zullen de antwoorden van de politici benutten voor een media-offensief tegen abortus, op radio en tv, in kranten en tijdschriften.

- Met persberichten zullen we kerken en andere organisaties op de hoogte brengen van de standpunten van de politici.

Helpt u de verkiezingen te winnen voor het ongeboren kind, bestel nu kaarten!

Bedenk: ondanks alles wordt het opinieklimaat in Nederland steeds kritischer over vrije abortus.

Het beleid gaat echter precies de tegenovergestelde kant op. Het wil de drempel verder verlagen!

We mogen de kans nu niet verspelen tijdens deze verkiezingsstrijd druk uit te oefenen op de politici.

Daarom hebben we de ingesloten vragenlijst verzonden, en van de fractievoorzitters een heldere standpuntbepaling geëist ten gunste van het recht op leven voor ongeboren kinderen.

Nu heeft u de gelegenheid zich tot de politici te wenden en er druk op uit te oefenen.

Eis door uw briefkaart een antwoord van de politici en een vastbesloten opkomen voor het recht op leven voor ongeboren kinderen.

We moeten de verkiezingsstrijd benutten om druk op de politici te zetten en de kandidaten gevoelig te maken voor het recht op leven voor ongeborenen.

Bestel vandaag nog briefkaarten aan de fractievoorzitters en eis dat zij de vragenlijst beantwoorden.

Het einddoel is de afschaffing van abortus. Dat kan en we hebben nu de wind mee!

Met strijdbare groet,


Frans van Winden,

Voorzitter van Stichting Recht Zonder Onderscheid

P.S. We moeten voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer eisen van de fractievoorzitters dat zij vastbesloten opkomen voor het recht op leven van de ongeborenen.

Ik wil u daarom gratis kaarten geven om aan de politici sturen, zodat zij zich helder uitspreken over hun standpunt. Alle Nederlanders hebben er recht op dat te weten! [/showhide]

Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Recht Zonder Onderscheid (Stirezo), zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. Wij respecteren de privacy van alle deelnemers aan deze campagne. De stichting stelt zich ten doel de waardigheid van het ongeboren leven te verdedigen in Nederland. U heeft te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Recht Zonder Onderscheid houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Hier de vragenlijst die wij aan de fractievoorzitters hebben gestuurd.

Vul bovenstaand formulier in en bestel de kaarten waarmee u de de fractievoorzitters vraagt deze vragenlijst in te vullen!Laatst bijgewerkt: 11 juni 2021 13:51

Doneer