Het kwaad van abortus

Wist u dat abortus…

  • Het risico op vroeggeboorte voor 32 weken bij de volgende zwangerschap met bijna 70% verhoogt?
  • Volgens de Nederlandse wet alleen mag bij onontkoombare noodsituaties?
  • Door de Eerste Kamer is goedgekeurd dankzij de beslissende stem van een katholieke priester, terwijl een andere katholieke priester aan het Binnenhof het protest leidde?
  • Voor het eerst gelegaliseerd is door de communisten in Rusland?
  • Vaak wordt verricht door de schedel te verbrijzelen van het ongeboren kind en zijn ledematen kapot te trekken?

De realiteit van abortus is een gruwelijke, en moet daarom verteld worden. Daarom heeft Stirezo een brochure uitgegeven: Het kwaad van abortus. Dertien redenen om het ongeboren leven te beschermen.

De brochure vertelt in dertien hoofdstukken de waarheid over abortus. Niet als academische exercitie, maar als oproep om samen met Stirezo abortus verleden tijd te maken. Wie de waarheid onder ogen ziet, moet wel in actie komen.

De realiteit van het ongeboren leven is een prachtige, daarom vertelt de brochure niet alleen over waarom abortus zo verwerpelijk is. Het gaat ook over de schoonheid en beschermwaardigheid van het ongeboren leven.

Ja, stuur mij gratis Het kwaad van abortus

Aanhef: *
Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana, zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) stelt. Privacybeleid.