Doneer nu!

Logo_HD_Transparant_Nieuw

Fijn dat u ons wilt steunen met een gift. Daarmee maakt u het verschil voor de ongeboren kinderen.

Waar de aborteurs en de abortuslobby miljoenen euro’s belastinggeld krijgen is Stirezo 100% afhankelijk van particuliere giften. Onze dank voor uw steun is groot.

Persoonlijke info

Totaalbedrag: €10,00 Eenmalig


Ook kunt U zelf een donatie overmaken naar:
Bankrekeningnummer (IBAN): NL16 ABNA 0824 7500 47
Ten name van: Stichting Civitas Christiana
Onder vermelding van (belangrijk!): Webdonatie Stirezo + Uw adres


Per 1-1-2019 zijn donaties aan Stirezo fiscaal aftrekbaar. De ANBI-gegevens vindt u op de website van onze stichting.

Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana, zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. Wij respecteren de privacy van alle deelnemers aan deze campagne. U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.