Doneer nu!

Elk jaar worden in Nederland 30.000 kinderen geaborteerd. Elk jaar een groep waarmee je gemakkelijk een voetbalstadion zou kunnen vullen.

De gevestigde machten financieren deze massale abortus. Zo vergoeden de zorgverzekeringen abortusbehandelingen, en subsidieert de overheid de lobby die abortus opdringt aan Afrikanen.

Stirezo ontvangt geen cent subsidie. Wij kunnen ons inzetten voor het ongeboren leven puur en alleen dankzij de giften van mensen als u. Mensen die hart hebben voor het ongeboren leven. Die inspringen waar de gevestigde machten het laten afweten.

Wilt u met een donatie Stirezo helpen opkomen voor het ongeboren leven?  Maak dan gift over op ons rekeningnummer NL16 ABNA 0824 7500 47, t.n.v. St. Civitas Christiana, of betaal met iDeal via onderstaand formulier.

Met uw hulp blijft de vlam voor het ongeboren leven branden!


Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana, zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. Wij respecteren de privacy van alle deelnemers aan deze campagne. De stichting stelt zich ten doel de waardigheid van het ongeboren leven te verdedigen in Nederland. U heeft te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt