Gedenkdag voor de ongeboren kinderen

Human_Embryo_-_Approximately_8_weeks_estimated_gestational_age

Geachte Tweede Kamerleden,

Het recht op leven is het belangrijkste grondrecht van mensen. De overheid heeft de plicht dit recht te beschermen.

Maar zoals u weet, aanschouwen jaarlijks meer dan 30.000 kinderen in Nederland niet het daglicht! Een rechtsstaat kan een dergelijke toestand onmogelijk accepteren.

Daarom verzoek ik de invoering van een 'Gedenkdag voor de ongeboren kinderen'.

De invoering van een dergelijke gedenkdag, zoals die al in El Salvador, Argentinië, Peru, Nicaragua, Australië, Filippijnen, Chili, enz. bestaat, zet mensen aan het denken en brengt hun in herinnering dat alle mensen recht op leven hebben.

Voert u alstublieft een 'Gedenkdag voor de ongeboren kinderen' in en helpt u op deze manier het bewustzijn van het elementaire grondrecht van leven, levend te houden in het geweten van alle mensen in Nederland.

Hoogachtend,