Gert-Jan Segers, blokkeer de opmars van euthanasie!

Het heeft de hele wereld geschokt: het doden van een tegenstribbelende oude vrouw door een Nederlandse arts.

Kunt u het zich voorstellen? Een demente vrouw krijgt een dodelijke injectie. Ze probeert nog uit bed overeind te komen, maar familieleden moeten haar van de arts vasthouden.

Er is geen eenduidige wilsverklaring. Toch wordt de euthanasie doorgezet.

Dit is geen hellend vlak meer, dit is een vrije val in de afgrond.

Van dergelijke heftige gevallen komen er steeds meer. Dat komt doordat er een politieke kracht achter zit.

Na de invoering van euthanasie in 2001 heeft D66 er alleen maar op aangestuurd die verder uit te breiden, naar steeds meer groepen mensen.

D66 staat in de formatie nu tegenover de ChristenUnie. Dit geeft deze partij een unieke mogelijkheid het verschil te maken in de bescherming van het menselijk leven.

Vraag daarom aan Gert-Jan Segers, fractieleider van de ChristenUnie, een absolute blokkade op te werpen tegen verdere verruiming van euthanasie door D66. Teken vandaag nog de petitie!

Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana (Stirezo), zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. Wij respecteren de privacy van alle deelnemers aan deze campagne. De stichting stelt zich ten doel de waardigheid van het ongeboren leven te verdedigen in Nederland. U heeft te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.