Help het boek te drukken!

Het boek is klaar! Onthullend en ontmaskerend. Het is gereed om gedrukt te worden.

Dat is geen sinecure. Catechismus tegen abortus: waarom wij het leven moeten verdedigen is een prachtig boek geworden: meer dan 100 pagina’s en een professioneel ontworpen omslag in kleur.

De drukkosten zijn dan ook € 4.300,-.

Het ontbreekt mij nu aan de financiële middelen om het boek te laten drukken.

Help daarom met een gift, zodat het boek onmiddellijk gedrukt kan worden!

Bij voorbaat dank voor uw hulp.

Handtekening Frans blauw_nieuw_AFB

Frans van Winden, campagneleider Stirezo

catechismustegenabortus

€2.120 van €4.300 opgehaald
Persoonlijke info

Totaalbedrag: €5,00