‘Laat ouders van onrendabele Down-kinderen zelf de kosten dragen’

GeenStijl noemt NRC Handelsblad gekscherend NSB Handelsblatt. Daar zit meer waarheid in dan de roze bloggers beseffen. NRC Handelsblad biedt namelijk een podium aan een pro-abortusgeluid dat recht uit nazi-Duitsland komen.

“Geen rendement”

Een briefschrijver genaamd Michael van der Lubbe klaagt dat in de discussie rondt NIPT te weinig oog is voor “het belang van de samenleving bij een zo gering mogelijk aantal ernstig gehandicapten, wier opvang en verzorging levenslang hoge kosten met zich meebrengt waar geen economisch rendement tegenover staat.”

“Financiële consequenties”

IJskoud stelt Van der Lubbe dat ouders de samenleving “opzadelen” met kosten als zij, ondanks prenatale testen, toch hun Down-kind geboren laten worden. De brief eindigt met een klapper: “Afzien van abortus (..) zou voor de ouders financiële consequenties behoren te hebben.”

Erbkranke

De brief doet denken aan een beruchte poster uit nazi-Duitsland (zie onder). Daarop wordt berekend hoeveel een Erbkranke de samenleving kost. Onder Erbkranken verstond men zo’n beetje iedereen die geboren was met een mentale handicap. Zij werden met euthanasieprogramma Aktion T4 massaal gedood. Opgeofferd op het altaar van de moderne fysiek-perfecte samenleving.

De ijzingwekkende mentaliteit van Van der Lubbe maakt zich breder en breder. We gaan nazi-Duitsland achterna. Daarom blijven wij actie voeren tegen NIPT en andere testen die het vuur aan de schenen leggen van ongeboren kinderen met een handicap. Kom in verzet en teken nu!


Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Recht Zonder Onderscheid (Stirezo), zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. Wij respecteren de privacy van alle deelnemers aan deze campagne. De stichting stelt zich ten doel de waardigheid van het ongeboren leven te verdedigen in Nederland. U heeft te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Recht Zonder Onderscheid houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Lees hier de volledige petitietekst