Premier Rutte, stop de internationale abortusmolen!

Uw handtekening is bevestigd.

Hartelijk dank voor uw steun!

Help nu met een donatie, zodat de petitie naar duizenden mensen verspreid kan worden:


€493 van €3.000 opgehaald
Persoonlijke info

Totaalbedrag: €10,00

Geachte premier Rutte,

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kent een lange geschiedenis van abortuspromotie. Daarbij verwaarloost zij haar primaire taak, het signaleren en bedwingen van epidemieën.

Om die reden lag de Nederlandse bijdrage aan de WHO in 2015 al onder vuur. Nu, bij de coronacrisis, is dat opnieuw het geval. Het falen van de WHO in de coronacrisis is voor de Amerikaanse regering zelfs aanleiding haar bijdrage aan de WHO geheel in te trekken.

De Nederlandse bijdrage wordt echter verdedigd door Sigrid Kaag, minister namens D66 in uw kabinet. Mevrouw Kaag is een fel voorstandster van de abortuspromotie door de WHO, die via de WHO-onderwijsrichtlijnen weer naar Nederland terugkomt, zodat ook onze eigen schoolkinderen eraan blootstaan.

Dit is onaanvaardbaar. Hier is het geld van de Nederlandse belastingbetaler niet voor bedoeld. Daarom verzoek ik u beleefd maar dringend minister Kaag in te tomen, het goede voorbeeld van de Amerikaanse regering te volgen en een einde te maken aan de Nederlandse bijdrage aan de WHO.

Hoogachtend,