Stop koffie-euthanasie!

Petitie aan de fractieleiders in de Tweede Kamer

STOP KOFFIE-EUTHANASIE!

sti-kof-20-Afbeelding1

Geachte fractieleiders in de Tweede Kamer,

Het arrest van de Hoge Raad heeft de Haagse ‘koffie-euthanasie’ gelegitimeerd.

Dat wil zeggen dat artsen op grond van een ooit afgegeven wilsverklaring – hoe onduidelijk
geformuleerd en van hoe lang geleden ook – voortaan euthanasie mogen plegen op demente
bejaarden, zelfs als die er duidelijk blijk van geven dit niet te willen.

Om dit laatste voor te blijven mogen euthanasieartsen bovendien een slaapmiddeltje vooraf in
de koffie of appelmoes doen, om de euthanasie vlot te laten verlopen.

De Hoge Raad, op de samenstelling waarvan u het toezicht heeft, bevordert al veertig jaar
eenzijdig euthanasie.

U bent echter de wetgever. Daarom verzoek ik u dringend de levens van alle Nederlandse
burger met wetgeving te beschermen tegen de gedwongen euthanasie, die ons vanuit het hoogste
rechtscollege wordt opgedrongen.

Hoogachtend,