Petitie tegen Groningen-protocol

Wat ik onlangs heb gehoord deed mijn maag omdraaien!

De mensen achter het Groningen-protocol willen hun gruwelijke “werkzaamheden” uitbreiden!

Het huidige protocol staat artsen in Nederland toe pasgeboren baby’s te doden! Hoe diep zijn we als land gezonken dat we zelfs pasgeboren baby’s een dodelijke injectie geven?

Nu willen de opstellers van het protocol de leeftijdsgrens van twaalf maanden vervangen door een van twaalf jaar!

Dit zou betekenen dat niet alleen pasgeboren baby’s maar alle kinderen tot twaalf jaar gedood mogen worden, als er voor hen besloten wordt dat hun leven niet langer de moeite waard is.

Dit is duidelijk een uitbreiding van wat de H. Johannes Paulus II de “cultuur van de dood” noemde! Het begon met het vermoorden van ongeboren kinderen, toen van pasgeborenen en nu willen ze alle kinderen tot twaalf jaar kunnen doden!

Tegen deze geplande verschrikkingen moeten u en ik nu in verzet komen!

Daarom heb ik een petitie gericht aan de Minister van Volksgezondheid: Edith Schippers.

  • Teken daarom de onderstaande petitie tegen de uitbreiding van het afgrijselijke Groningen-protocol!

Petitie tegen het doden van kinderen in Nederlandse ziekenhuizen

Hooggeachte mevrouw Schippers,

De initiatiefnemers van het Groningen-protocol willen dit protocol uitbreiden, zodat het niet alleen pasgeborenen maar ook kinderen tot twaalf jaar zal omvatten.

Alsof het nog niet erg genoeg is dat artsen baby’s doelbewust om het leven kunnen brengen zonder vervolgd te worden, moet dit nu ook bij kinderen tot twaalf kunnen, als er voor hen besloten wordt dat hun leven niet de moeite waard is.

Zo een manier van omgaan met het menselijk leven is funest voor de toekomst van onze samenleving.

Een samenleving die de zwakken en kwetsbaren niet beschermt is kil en meedogenloos.

De kinderen moeten beschermd worden. Zij moeten liefde en zorg krijgen, en geen dodelijke injectie.

Daarom roep ik u op deze geplande uitbreiding niet goed te keuren.

Hoogachtend,

Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana (Stirezo), zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. Wij respecteren de privacy van alle deelnemers aan deze campagne. De stichting stelt zich ten doel de waardigheid van het ongeboren leven te verdedigen in Nederland. U heeft te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.