Pro-life brochure werpt licht op de duistere realiteit van abortus

Wist u dat abortus… Het risico op vroeggeboorte voor 32 weken bij de volgende zwangerschap met bijna 70% verhoogt? Volgens de Nederlandse wet alleen mag bij onontkoombare noodsituaties? Door de Eerste Kamer is goedgekeurd dankzij de beslissende stem van een katholieke priester, terwijl een andere katholieke priester aan het Binnenhof het protest leidde? Voor het eerst […]

Lees verder