Het kwaad van abortus

Elke werkdag worden in ons land 114 kinderen van het leven beroofd. Ze sterven anoniem, kinderen zonder naam. Er wordt geen kaartje gestuurd, zoals ouders soms wel doen bij een miskraam. De geaborteerde kinderen krijgen niet eens een begrafenis. Ze worden behandeld als geamputeerde ledematen, als medisch afval. Elk jaar zijn er in Nederland 30.000 […]

Lees verder


Pro-life brochure werpt licht op de duistere realiteit van abortus

Wist u dat abortus… Het risico op vroeggeboorte voor 32 weken bij de volgende zwangerschap met bijna 70% verhoogt? Volgens de Nederlandse wet alleen mag bij onontkoombare noodsituaties? Door de Eerste Kamer is goedgekeurd dankzij de beslissende stem van een katholieke priester, terwijl een andere katholieke priester aan het Binnenhof het protest leidde? Voor het eerst […]

Lees verder