Abortus is een gruwelijke ingreep

Over de details van een daadwerkelijke abortusprocedure tasten veel mensen in het duister. Abortusvoorstanders in de media, de regering en het onderwijs creëren bewust een rookgordijn van misleidende retoriek om de schokkende waarheid te verhullen. Daarom is het belangrijk te kijken naar de meest gangbare methoden om abortus te plegen. Tienermeisjes wordt bijvoorbeeld geleerd dat […]

Lees verder


Pro-life brochure werpt licht op de duistere realiteit van abortus

Wist u dat abortus… Het risico op vroeggeboorte voor 32 weken bij de volgende zwangerschap met bijna 70% verhoogt? Volgens de Nederlandse wet alleen mag bij onontkoombare noodsituaties? Door de Eerste Kamer is goedgekeurd dankzij de beslissende stem van een katholieke priester, terwijl een andere katholieke priester aan het Binnenhof het protest leidde? Voor het eerst […]

Lees verder