Uw donatie is verwerkt, hartelijk dank!

Fijn dat u ons heeft willen steunen met een gift. Daarmee maakt u het verschil voor de ongeboren kinderen.

Waar de aborteurs en de abortuslobby miljoenen euro’s belastinggeld krijgen is Stirezo 100% afhankelijk van particuliere giften. Onze dank voor uw steun is groot.

Met deze nieuwe gift van u kan ik meteen aan de slag!

De reikwijdte van Stirezo, de effectiviteit van uw en mijn verdediging van het ongeboren kind is immers geheel afhankelijk van giften zoals die van u. Daarom ben ik zo blij met uw gift.

Op subsidie van de overheid hoef ik echt niet te rekenen. Subsidies gaan naar de abortusbeweging, naar actiegroepen die het ongeboren kind vogelvrij willen verklaren. Ik moet het hebben van de steun van Nederlandse burgers zoals u, van mensen die zich voor deze ongeboren kinderen verantwoordelijk voelen.

U heeft met uw gift de daad bij het woord gevoegd. Daarvoor ben ik u zeer erkentelijk. Ik ga er direct iets mee doen. Volg daarom onze website stirezo.nl, zodat u de vorderingen van onze acties kunt volgen, van onze onderzoeken en rapporten.