Verkiezingstijd. Vraag nu aan politici om zich uit te spreken over abortus!

Abortus moet de wereld uit. Toch hebben ongeboren kinderen nooit een zo grote kans om geaborteerd te worden als nu!

Vijftien jaar geleden was die kans één op tien, tegenwoordig is het al één op zeven!

De overheid staat erbij en kijkt ernaar.

Maar het tij keert! Zelfs minister Schippers erkent dat het aantal abortussen te hoog is.

Nu de Tweede Kamerverkiezingen naderen, moeten politieke partijen echter in actie komen.

De partijen moeten zich inzetten voor verlaging van het aantal abortussen, ja zelfs voor totale afschaffing!

Daarom heb ik een vragenlijst gestuurd aan de fractievoorzitters van de politieke partijen, met de vraag of zij zich committeren aan de bescherming van het
ongeboren leven.

Bestel daarom gratis briefkaarten en stuur ze naar de fractievoorzitters, met het verzoek onze vragenlijst in te vullen en op die manier zwart op wit te zetten wat zij voor de ongeboren kinderen gaan doen!

Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Recht Zonder Onderscheid (Stirezo), zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. Wij respecteren de privacy van alle deelnemers aan deze campagne. De stichting stelt zich ten doel de waardigheid van het ongeboren leven te verdedigen in Nederland. U heeft te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Recht Zonder Onderscheid houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Onderstaand de vragenlijst die wij aan de fractievoorzitters hebben gestuurd:

Vul bovenstaand formulier in en bestel de kaarten waarmee u de de fractievoorzitters vraagt onderstaand formulier in te vullen.