Viral: overheidsinstituut berekent hoeveel mensen met Down kosten

Een filmpje is viral gegaan op Twitter. Te zien is hoe een ambtenaar van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) berekent wat een persoon met Downsyndroom de samenleving kost. En dat in bijzijn van een man met Down.

Renate Lindeman, moeder van kinderen met Down, plaatste het filmpje een paar dagen geleden op Twitter. Op het moment van schrijven hebben al meer dan 150.000 mensen het gezien.

De verontwaardiging is groot, vooral in het buitenland.

Toen PVV in 2009 de regering vroeg hoeveel immigranten ons land kosten, was er verontwaardiging alom. Je plakt toch geen prijskaartje op mensen! Maar nu de kostenposten niet de immigranten zijn maar mensen met Down, is het oorverdovend stil. Zijn dit dan geen mensen?

Wij kunnen niet stil blijven. Wij moeten in verweer komen tegen de aanvallen op het levensrecht van mensen met syndroom van Down! Kom nu in verweer en teken de petitie aan de Tweede Kamer, zodat de politiek het recht op leven van mensen met Down eerbiedigt!

Lees hier de volledige petitietekst


Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Recht Zonder Onderscheid (Stirezo), zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. Wij respecteren de privacy van alle deelnemers aan deze campagne. De stichting stelt zich ten doel de waardigheid van het ongeboren leven te verdedigen in Nederland. U heeft te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Recht Zonder Onderscheid houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.