Ouders vechten voor leven van pseudo-‘hersendood’ kindje

De Royal Courts of Justice in Londen. (Foto: Anthony M. from Rome, Italy - Flickr, CC BY 2.0)

Ouders vechten voor leven van pseudo-‘hersendood’ kindje

THEMA'S:

Het Hof van Beroep (Court of Appeal) van het Verenigd Koninkrijk heeft zich gemengd in de dramatische zaak van een baby die begon te ademen, weken nadat hij door artsen van een Londens ziekenhuis als "hersendood" was gediagnosticeerd, door een eerdere uitspraak van de Britse Hooggerechtshof (High Court, het hoogste rechtscollege) aan te vechten die het ziekenhuis toestond om tegen de wil van de ouders de levensondersteunende behandeling van het kind te verwijderen.

Felle rechtsstrijd voor kinderleven

De ouders van het kind, een vijf maanden oude jongen die vanwege de beperkingen van de rechtbank slechts ‘Baby A’ wordt genoemd, zijn nu verwikkeld in een felle rechtsstrijd voor zijn leven, waarbij zij zich verzetten tegen het argument van zowel het ziekenhuis als het Hooggerechtshof dat het in het "belang van hun zoon" zou zijn om van de machinale beademing te worden afgehaald, een handeling die rechtstreeks tot zijn dood zou kunnen leiden.

Wanhopig pleidooi ouders bij Hof van Beroep

Ondanks meerdere pogingen zijn de ouders er echter niet in geslaagd een passende juridische vertegenwoordiging te vinden. Nadat rechter Hayden van het Hooggerechtshof vorige maand oordeelde dat het medisch personeel van de Guy's and St. Thomas' NHS Foundation Trust de levensondersteuning van de baby mocht verwijderen en een verzoek om uitstel afwees, dienden de ouders een wanhopig pleidooi in bij het Hof van Beroep op grond van het feit dat zij, omdat zij geen consistente raadsman hadden, een oneerlijke hoorzitting hadden gekregen.

STI WhatsApp-banner

Ouders verloren rechtsvertegenwoordiging

Het beroep werd op 9 september toegewezen door drie rechters, die verklaarden dat de vertegenwoordiging "buiten hun schuld" verloren was gegaan en beval dat binnen enkele weken een nieuw proces zou beginnen, waarbij rechter Poole de tijdens de eerste zitting aangevoerde argumenten voor de instandhouding van een levensreddende behandeling voor baby A opnieuw zou onderzoeken. In het besluit van 9 september verklaarde rechter Baker dat Hayden ten onrechte had geweigerd de ouders uitstel te verlenen. Hij voerde aan dat "er duidelijk een aantal sterke argumenten waren" om het verzoek in te willigen, waaronder het feit dat de ouders slechts enkele dagen voor de cruciale zitting hun rechtsvertegenwoordiging hadden verloren.

Buiten schuld rechtsbijstand kwijtgeraakt

Vanwege een mislukte aanvraag voor rechtsbijstand en omdat zij geen persoonlijke middelen hadden om die zelf te betalen, lieten de advocaten van Irwin Mitchell de zaak vallen, waardoor de ouders zonder vertegenwoordiging kwamen te zitten. "Sommige ouders kiezen er vanaf het begin voor om zichzelf te vertegenwoordigen en besluiten pas op het laatste moment om juridische bijstand te vragen. Anderen geven een advocaat opdracht en trekken die opdracht vervolgens in en vragen om uitstel. In die omstandigheden is het verzoek om uitstel uiteraard minder gegrond. In dit geval wilden de ouders te allen tijde verdedigd worden," benadrukte Baker.

Weigering uitstel was onbillijk

Hij voegde eraan toe dat de inbreng van de ouders "beperkt bleef tot het kruisverhoor van één getuige en het afleggen van een verklaring onder ede. Hun zaak stond niet zo centraal op de zitting als het geval zou zijn geweest indien zij vertegenwoordigd waren geweest." Bijgevolg oordeelde de rechtbank dat "[in] de omstandigheden ... de beslissing van de rechter om het uitstel te weigeren onbillijk was en moet worden vernietigd."

Stop gedwongen euthanasie

Ouders vechten medische prognose aan

"Wij hopen dat juridische bijstand kan worden verkregen, zo nodig op pro deo basis, zodat de zitting ten gronde in de komende twee weken kan plaatsvinden", aldus de rechters. De ouders, een moslimpaar van Bengaalse afkomst, hadden zichzelf vertegenwoordigd tijdens hun eerste hoorzitting met Hayden, waar zij de prognose van talrijke artsen dat hun zoon niet zou herstellen van de verwondingen die op 10 juni tot een hartstilstand leidden, betwistten.

Kind ‘hersendood’ verklaard

De jongen werd kort na zijn hartstilstand naar de spoedafdeling van het Queen Elizabeth Hospital (QEH) gebracht, waar hij ongeveer 30 minuten later de bloedsomloop herstelde. In de daaropvolgende dagen voerden artsen drie hersenstamtesten uit op het kind, waarvan één een "hik" opleverde. Maar na twee andere mislukte hersenstamtesten verklaarden de artsen hem op 19 juli "hersendood".

Verpleegster zag ‘dode’ baby ademen

Ongeveer twee weken later, op 2 juli, zag een "zeer ervaren en zeer voorzichtige verpleegster" dat baby A probeerde te ademen "ondanks dat de dood van A was vastgesteld en geregistreerd", aldus de rechtbank. "Ze geloofde dat ze [Baby A] had zien bewegen en proberen te ademen. Vervolgens onderzocht een arts, "Dr. Z", de claim en ontdekte dat Baby A ademde ondanks dat hij "hersendood" was verklaard. Dr. Z rapporteerde dat Baby A "een consistente ondiepe onregelmatige ademhaling heeft wanneer hij voor korte tijd van de beademing wordt losgekoppeld", en voegde daaraan toe dat "kortstondige grotere ademhalingen resulteren in extensorische bewegingen van hoofd en nek en masse". Dienovereenkomstig werd de "klinische diagnose van hersendood onmiddellijk herroepen."

Minister, stop de Nederlandse financiering van buitenlandse abortus!

Ouders zien ‘wonder’ gebeuren

In een gesprek met LifeSiteNews in augustus zei Baby A's vader dat de artsen bevestigden dat "niets zoals dit in de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk is gebeurd", en voegde daaraan toe de opmerkingen van de rechter dat de reeks gebeurtenissen na het herstel van zijn zoon een "ongekende situatie" en "onbekend terrein" vertegenwoordigen. Zowel de vader als de moeder zien wat hun zoon is overkomen als "een wonder". Artsen tijdens de hoorzitting bevestigden dat "A's hart sterk is en er geen bijzondere reden is om aan te nemen dat reanimatie niet zou slagen", waardoor de rechtbank een paar weken later opnieuw bijeenkwam om getuigenissen van deskundigen te horen.

Als bijzonder geval erkend

De artsen vertelden opnieuw over de "ongekende" aard van Baby A's reanimatie. De artsen vertelden opnieuw over de "ongekende" aard van Baby A's herstel, wat Hayden ertoe aanzette te verklaren dat de omstandigheden "opvallend waren, zelfs voor degenen onder ons die ervaring hebben met deze gevallen" en aldus de hersenstamtests als "onbetrouwbaar" te omschrijven. Hoewel hij toegaf dat het herstel van Baby A niet in kaart was gebracht, getuigden sommige artsen ook dat zijn toestand waarschijnlijk niet zou verbeteren. Uiteindelijk weigerde Hayden het verzoek van de ouders om uitstel op grond van het feit dat de procedure al een maand aan de gang was en verleende hij het ziekenhuis toestemming om de levensondersteunende behandeling van het kind te verwijderen, met het argument dat "voortzetting van de beademing hier slechts zal dienen om de dood te verlengen".

Ondanks ernstig hersenletsel, toch heronderzoek

Het Hof van Beroep verwierp de onderbouwing van Hayden's weigering van het uitstel, met het argument dat "de punten die de rechter over de zaak van de ouders maakte in zijn uitleg van zijn redenen om het uitstel te weigeren aanzienlijk gewicht in de schaal hadden moeten leggen." Hoewel de rechters hoorden dat Baby A "verwoestend" hersenletsel had opgelopen, schreef rechter Baker dat "het feit dat het medische bewijs op papier allemaal in dezelfde richting lijkt te wijzen, niet betekent dat de ouders niet de kans zouden moeten krijgen om het aan te vechten". Het resultaat van het heronderzoek van de zaak door rechter Poole is nog niet bekend.

Dit bericht is met toestemming overgenomen van LifeSiteNews.

Laatst bijgewerkt: 19 september 2022 11:26

Doneer