Catechismus tegen abortus

Waarom wij het leven moeten verdedigen

De tijd is gekomen dat abortusactivisten zich gedwongen zien om hun ware gezicht aan het publiek te onthullen. De kleine concessies die ze probeerden erdoor te krijgen hadden slechts één doel... de volledige acceptatie van abortus, in alle vormen, bij elke gelegenheid.

Zou het echt voor de 'volksgezondheid' zijn dat zij abortus bepleiten? Hoe kan men de universaliteit van de abortusbeweging verklaren? Zijn ze onderling verbonden? Hoe verklaar je dat allemaal?

Deze en andere vragen beginnen talrijke geesten te verontrusen. En die onrust bereikt op dit moment een hoogtepunt. Van dit tragische, maar providentiële plaatje maakt deze publicatie onderdeel uit.

Moge deze catechismus een strijdmiddel zijn. Inderdaad, als voorstanders van abortus het van misleidende en verderfelijke ideeën moeten hebben om hun fanatisme op te lgeen, dan is het ook met ideeën - ondersteund door geloof, rede en wetenschap - dat we ze moeten weerleggen.

Ja, stuur mij gratis Catechismus tegen abortus

Aanhef: *
Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana, zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) stelt. Privacybeleid.