Nalaten aan de bescherming van het leven

Nalaten aan de bescherming van het leven

Een goed doel: het verzekeren van een toekomst voor het menselijk leven in Nederland. Geboren en ongeboren.

Hoe u met het opnemen van Stirezo in uw testament voor het leven strijdt

Het leven ligt van alle kanten onder vuur en het menselijk leven dat wij koesteren wordt bedreigt door euthanasie en abortus. In onze samenleving heerst een cultuur van de dood. Het is om moedeloos van te worden.

Nalaten aan een nieuwe generatie

Maar u kunt iets doen! U kunt uw erfenis nalaten aan een organisatie die opkomt voor het leven. In de zoektocht naar het achterlaten van een blijvend effect op de wereld, zoeken mensen naar manieren om op een zinvolle manier bij te dragen aan doelen die hen na aan het hart liggen. Terwijl filantropie tijdens het leven eenvoudig is door actief te doneren, vereist het zorgen voor steun ná uw leven zorgvuldige planning en het notarieel vastleggen van een testament. Stirezo staat als een baken van hoop, toegewijd om onze samenleving weg te voeren van de doodscultuur. Stirezo nodigt u uit om uw toewijding vast te leggen in uw testament. Dat is pas een goed doel! En er staat geschreven: "Iedereen moet zelf besluiten hoeveel hij wil geven. En laat hij dat dan van harte geven, zonder tegenzin of dwang. God houdt van mensen die met een blij hart geven" in 2 Korintiërs 9:7.

Uw testament: uw invloed na uw overlijden

Stirezo vertrouwt op de vrijgevigheid van het publiek dat met donaties en door nalatenschappen ons in staat stelt om ons noodzakelijke werk voor het leven voort te zetten. Een testament is uw laatste wilsbeschikking. Dat wil zeggen: door een voorziening te treffen voor Stirezo in uw testament, geeft u toekomstige generaties de mogelijkheid om te profiteren van onze acties voor het door de Schepper geschonken leven. U kunt iets doen, u kunt een bijdrage geven aan de generaties na ons. Of het nu gaat om het waken bij abortusklinieken of petities tegen euthanasie alleen Stirezo voert deze strijd. Alleen Stirezo toont standvastigheid. Alleen Stirezo kunt u uw legaat voor het leven toevertrouwen.

Uw testament: een eerbetoon aan uw waarden

Uw beslissing om Stirezo op te nemen in uw testament weerspiegelt uw waarden en overtuigingen. Het toont een toewijding aan het verbeteren van de wereld en het nalaten van een erfenis van mededogen en vrijgevigheid. Of u nu persoonlijk bent geraakt door de artikelen op de website en de mail van Stirezo of eenvoudigweg gelooft in onze missie, uw legaat zorgt ervoor dat uw waarden voortleven.

Inspireer anderen om hetzelfde te doen

U kunt overwegen om anderen te betrekken bij uw nalatenschap. Zet uw gemeenschap centraal. Uw beslissing om Stirezo op te nemen in uw testament, kan anderen inspireren hetzelfde te doen. Door openlijk te praten over uw filantropische intenties met familie en vrienden, creëert u een golf van vrijgevigheid en moedigt u anderen aan om hun eigen nalatenschap van geven te overwegen. Zo maakt u van uw sneeuwbal een lawine. En zo komen uw erfgenamen niet voor een verrassing te staan. Samen kunnen we een toekomst bouwen waarin het leven heilig is en zo een diepgaande impact hebben op het leven van velen, op de generatie na ons. Maar u kunt natuurlijk ook besluiten deze weg alleen te gaan.

Waarom uw testament belangrijk is

Het opstellen van een testament is een taak waar u wellicht tegen opziet. Het is moeilijk te overzien wat er geregeld moet worden. Een goed opgesteld testament zorgt niet alleen voor de ordelijke verdeling van bezittingen, maar biedt ook de mogelijkheid om uw waarden uit te drukken en uw idealen voort te zetten na uw leven. Stirezo kan u behulpzaam zijn door u in contact te brengen met één van onze bevriende en vertrouwde notarissen. Neem contact op voor een verwijzing naar een vertrouwde notaris.

Praktische overwegingen voor het opstellen van uw testament

U kunt u goed voor bereiden door gebruik te maken van ons handboek bij het opstellen van uw testament, dat u bij ons kunt aanvragen. Door Stirezo op te nemen in uw testament, bekrachtigt u uw toewijding aan de strijd voor het leven en tegen abortus en euthanasie en laat u een nalatenschap achter die veel verder reikt dan materiële rijkdom.

Het opnemen van Stirezo in uw testament is een eenvoudig proces dat kan worden uitgevoerd door uw juridisch adviseur of notaris. U kunt ervoor kiezen om een specifiek bedrag of een percentage van uw vermogen toe te wijzen om Stirezo te ondersteunen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om te specificeren hoe uw bijdrage moet worden gebruikt, zodat deze aansluit bij uw intenties en waarden.

Wat als u niets doet? Geen testament, geen erfgenamen

Als u geen testament opstelt dan wordt uw vermogen verdeeld onder uw erfgenamen volgens een wettelijke verdeelsleutel. Maar wat als u geen erfgenamen heeft en ook verzuimt om een testament op te stellen waar in staat aan wie u uw vermogen nalaat? In dat geval vervalt uw vermogen uiteindelijk aan de staat. Het moet toch makkelijk zijn om een betere bestemming te vinden dan de staat die abortus en euthanasie als onderdeel van het idee van zelfbeschikking steunt. Een bestemming die dichter bij uw waarden en opvattingen staat.

Geen erfbelasting

Normaal gesproken betaalt degene die de erfenis ontvangt daarover erfbelasting. Maar omdat stichting Civitas Christiana de ANBI-status heeft, hoeft zij geen erfbelasting te betalen. Dat betekent dat 100 procent van de goederen of geld dat u schenkt kan worden gebruikt voor de verdediging van het gezin en de christelijke waarden. Een groot voordeel!

Uw testament: tot slot

Door uw testament op te stellen, heeft u de mogelijkheid om de toekomst vorm te geven en een blijvende erfenis van levenskracht en vrijgevigheid achter te laten. Door Stirezo op te nemen in uw nalatenschapsplannen, zorgt u ervoor dat uw waarden voortleven na uw leven en creëert u een hoopvollere toekomst voor komende generaties. Maak van deze gelegenheid gebruik om een zinvol verschil te maken en de toekomst veilig te stellen door uw steun aan het leven.

Kom in actie: contact over uw nalatenschap

Stirezo is een onderdeel van Stichting Civitas Christiana. Bel op 0318-884020 of vul het contactformulier in en laat u gratis terugbellen door Sander Gerritse en vraag om een eerste telefonisch advies hoe u uw nalatenschap vorm kan geven!

Doneer