Nalaten

Nalaten

Draagt u Stirezo een warm hart toe en wilt u de campagne ook na uw overlijden blijven steunen? Dat kan op twee manieren:

  1. U kunt Stirezo in uw testament als (mede-)erfgenaam benoemen. Stirezo ontvangt (een percentage van) de goederen en het geld dat u nalaat. Dit zal volledig ingezet worden voor de verdediging van het ongeboren kind.
  2. U kunt ook een legaat opstellen. Stirezo krijgt dan een vastgelegd deel van uw erfenis, bijvoorbeeld kunst of een som geld.

Al deze mogelijkheden zijn eenvoudig in uw testament vast te leggen. Een notaris kan u daarbij helpen. U heeft onderstaande gegevens nodig als u Stirezo in uw testament wil zetten:

Stichting Civitas Christiana
ter ontvangst van Stirezo
Kruisboog 31
3905 TE Veenendaal
KvK-nummer: 60350776

Normaal gesproken betaalt degene die de erfenis ontvangt daarover erfbelasting. Maar omdat stichting Civitas Christiana de ANBI-status heeft, hoeft zij geen erfbelasting te betalen. Dat betekent dat 100% van de goederen of geld dat u schenkt kan worden gebruikt voor de verdediging van het ongeboren kind. Een groot voordeel!

Heeft u vragen over nalaten aan Stirezo, mail dan naar [email protected] of bel 0318-884020.

Doneer