Zelf overschrijven

Voor donaties aan Stirezo kunt u rekeningnummer NL16ABNA0824750047 t.n.v. Stichting Civitas Christiana gebruiken. Graag onder vermelding van "Webdonatie Stirezo". Wij zijn gevestigd te Veenendaal.

Stichting Civitas Christiana is een ANBI-instelling. Donaties aan Stichting Civitas Christiana zijn vrijgesteld van BTW. Ons RSIN nummer is 853870433. Dit nummer heeft u nodig bij uw belastingaangifte als u uw donatie als aftrekpost wilt opvoeren.

Hartelijk dank voor uw gift!