President Biden en EU spannen samen om VN abortus tot ‘mensenrecht’ te laten verklaren

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties dreigt met een nieuw verdrag kinderpornografie onder omstandigheden mogelijk te maken. (Foto: Wikimedia Commons)

President Biden en EU spannen samen om VN abortus tot ‘mensenrecht’ te laten verklaren

THEMA'S:

De Europese Unie is bezig samen met de regering Biden de Verenigde Naties te dwingen een resolutie aan te nemen die abortus vrijwel tot mensenrecht verklaart. Dat meldt de website C-Fam.

Resolutie verklaart abortus tot na te streven beleid

Afgevaardigden van de Algemene Vergadering van de VN onderhandelen in New York over een resolutie die "toegang tot veilige abortus" tot het beleid verklaart dat regeringen moeten nastreven om "de bevordering en bescherming van de mensenrechten van alle vrouwen en van hun seksuele en reproductieve gezondheid te verzekeren". Men is van plan de resolutie tegen het einde van de maand aan te bieden.

Mandaat om abortus als mensenrecht te promoten

Aanvaarding van de resolutie zou na jaren stagnatie in VN-debatten een belangrijke overwinning zijn voor het abortusactivisme. Zij zou VN-agentschappen een duidelijk mandaat geven om abortus als ‘mensenrecht’ te gaan promoten. Het taalgebruik van "veilige abortus" (immers een ‘veiligheid’ waarbij altijd minstens één dode valt) is tot nu steeds verworpen.

STI WhatsApp-banner

Niets aan de abortustekst mocht veranderd worden

Progressieve westerse landen zetten juist alles op alles dit nieuwe taalgebruik af te dwingen. Ondanks herhaalde verzoeken bleef de Japanse diplomaat die de onderhandelingen leidde onvermurwbaar dat de delegaties niets mochten schrappen of toevoegen aan de abortustekst, waardoor de onderhandelingen in wezen werden stilgelegd.

Vijftien landen probeerden resolutie tegen te houden

Ingewijden die nauw bij de onderhandelingen betrokken waren, vertelden C-Fam dat geen enkele paragraaf van de gehele resolutie bij consensus was goedgekeurd voordat het ontwerp deze week werd ingediend. Daarmee is afgeweken van de aloude diplomatieke procedure die bij onderhandelingen in de Algemene Vergadering van de VN wordt gevolgd. Vijftien landen hebben tevergeefs getracht de indiening van de resolutie tegen te houden.

EU-staten voerden agressieve onderhandelingen

De afgevaardigden waren nog meer in verwarring gebracht door het feit dat de Europese Unie de onderhandelingen leek te manipuleren. De EU-lidstaten, die tot de belangrijkste voorstanders van de resolutie behoren, voerden agressieve onderhandelingen. "Dit is geen normaal protocol , aldus C-Fam. "Normaal gesproken onderhandelen de belangrijkste ondersteuners niet over de resolutie, maar bevorderen zij het debat erover."

Minister, stop de Nederlandse financiering van buitenlandse abortus!

Bewoordingen begunstigen homoseksualiteit en transgenderisme

De delegaties maakten niet alleen bezwaar tegen de bewoordingen over abortus in de resolutie, maar uitten ook hun bezorgdheid over bewoordingen die zouden kunnen worden gebruikt om beleid te steunen dat homoseksualiteit en transgenderisme bevordert onder het mom van het aanpakken van seksueel geweld, waarvan vooral vrouwen het slachtoffer zijn.

Resolutie is nog een ondubbelzinnige verklaring

De formulering over abortus komt dichter in de buurt van het vastleggen van abortus als een internationaal mensenrecht, maar is nog geen ondubbelzinnige verklaring, omdat zij nog het voorbehoud bevat "waar dergelijke diensten bij wet zijn toegestaan". De term "veilige abortus" is niet algemeen aanvaard door de lidstaten van de VN. En taalgebruik dat abortus koppelt aan mensenrechten is zelfs nog controversiëler.

Helft Mensenrechtenraad stemde tegen term ‘veilige abortus’

Egypte, Bahrein en Saoedi-Arabië stelden in juni een amendement voor om de term "veilige abortus" uit een resolutie van de Mensenrechtenraad van de VN (UNHCR) te schrappen. Dit werd gesteund door ongeveer de helft van de stemgerechtigde leden van die Raad. In de Algemene Vergadering is de term alleen ooit op controversiële wijze opgenomen in een tweejaarlijkse resolutie over geweld tegen vrouwen, die werd gesteund door Frankrijk en Nederland, beide uitgesproken voorstanders van een internationaal ‘recht’ op abortus.

Bestel Catechismus tegen abortus

‘Abortus is zaak van nationale wetgeving’

Het bevorderen van abortus als mensenrecht wordt algemeen gezien als een ondermijning van de consensus van de Algemene Vergadering. In 1994 werd op de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling in Caïro vastgesteld dat abortus een zaak is waarover in de nationale wetgeving moet worden beslist zonder inmenging van buitenaf, dat regeringen vrouwen moeten helpen abortus te voorkomen en moeten zorgen voor het welzijn van de moeder en kind voor en na de geboorte.

Bedrieglijke “reproductieve gezondheid en rechten”

Progressieve Westerse landen zijn via VN-organisaties al bijna drie decennia bezig deze voorbehouden van de conferentie van Caïro uit te hollen. Deze VN-organisaties promoten routinematig het begrip "veilige abortus" onder de bedrieglijke noemer "seksuele en reproductieve gezondheid en rechten " (SRGR). Met name doen dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het Bevolkingsfonds van de VN en UN Women, het VN-vrouwenagentschap.

Laatst bijgewerkt: 24 augustus 2022 11:12

Doneer