President Biden en grote bedrijven stimuleren 'abortustoerisme'

President Biden ondertekende op 3 augustus een decreet om na de intrekking van abortus als federaal 'recht' dit op staatsniveau extra te gaan promoten. (Screenshot CBS News)

President Biden en grote bedrijven stimuleren 'abortustoerisme'

THEMA'S:

De abortuslobby zet alles op alles om de herziening van Roe vs Wade, de intrekking van het vonnis van het Hooggerechtshof dat voorzag in een landelijk 'recht' op abortus, tegen te werken.

Abortus kan kostenbesparend zijn

Entertainmentbedrijven als Walt Disney, Warner Brothers en Netflix en techgiganten als Google, Apple, Microsoft en Meta, eigenaar van Facebook, bieden hun werknemers zelfs geld om te reizen zodat ze hun ongeboren kinderen kunnen laten aborteren in een abortusstaat. Ook de grote supermarktketen Walmart heeft zich bij hen gevoegd. Voor bedrijven zijn zwangerschappen duur en kan abortus bij werknemers een kostenbesparing betekenen.

Biden ondertekent decreet voor abortustoerisme

De abortuslobby van het bedrijfsleven krijgt hierbij - onder de noemer van 'gezondheidszorg' - medewerking op het hoogste regeringsniveau. President Biden heeft begin augustus een decreet uitgevaardigd om abortusstaten uit te nodigen het 'abortustoerisme' te bevorderen vanuit de staten die abortus na de herziening van Roe vs Wade verboden hebben. Hiervoor zou zelfs belastinggeld gebruikt mogen worden.

STI WhatsApp-banner

Biden wil uitbreiding toegang tot abortus

Begin juli ondertekende Biden al een decreet dat de minister van Volksgezondheid, Xavier Becerra, opdroeg manieren te zoeken waarop de regering de toegang tot abortus kan helpen uitbreiden. Dat gaf al aan Biden van plan was om de toegang tot abortusmedicatie, ofwel de abortuspil, te beschermen. Toen al sprak Biden van wat hij noemde "de verschrikkelijke, extreme en, denk ik, zo totaal verkeerde beslissing van het Hooggerechtshof", die volgens hem een "gezondheidscrisis" heeft veroorzaakt.

Waarom geen steun voor zwangere vrouwen?

In een brief aan deze bedrijven Disney, Warner Bros., Google en Facebook (Meta) vraagt de Republikeinse afgevaardigde voor Texas, Michael Cloud, waarom deze bedrijven ervoor hebben gekozen om de nadruk te leggen op abortus en bijvoorbeeld niet op betaald verlof voor vrouwelijke werknemers sinds de herziening van Roe v. Wade door het Hooggerechtshof.

Uitbuiting vrouwen onder mom van 'vrije' abortus

"Ik maak me zorgen over het feit dat grote bedrijven vrouwen onder druk zetten om een abortus te ondergaan in plaats van een zwangerschapsverlof op te nemen," schreef Cloud. "Vrouwen moeten zich gesteund voelen in hun beslissing om gezin en werk in evenwicht te brengen. Als deze bedrijven vrouwen uitbuiten onder het mom van toegang tot abortus, dan hebben we een serieus probleem."

Zwangerschapsverlof kwam niet aan bod

In zijn brief aan de Walt Disney Company wees Cloud erop dat nog op dezelfde dag dat de herziening van het Hooggerechtshof bekend werd, het bedrijf al aan zijn werknemers liet weten dat het voortaan de abortusreiskosten zou betalen. Disney had het echter niet over zwangerschapsverlof of andere vormen van steun voor werknemers die voor het leven van hun ongeboren kind kiezen.

'Vrouwen worden vanouds gediscrimineerd vanwege zwangerschap'

Michael Cloud vreest dat de nadruk op abortus de discriminatie waarmee vrouwen op het werk al te maken hebben zal verergeren. "Vrouwen worden van oudsher gediscrimineerd omdat ze zwanger zijn, vanwege het aantal dagen dat zij afwezig zijn van het werk vanwege de geboorte en verzorging van hun kinderen," zei hij. "Zij moeten zich niet gedwongen voelen om abortus te laten plegen in plaats van vrij te nemen om hun kind te krijgen, vooral omdat vrouwen nu toch al minder kinderen krijgen dan ze willen."

Laatst bijgewerkt: 23 augustus 2022 09:08

Doneer