Hoe Wall Street rond abortus een regime van apartheid opbouwt

Aan Wall Straat gaan stemmen om op financiële beperkingen op te leggen aan bedrijven die niet meegaan in de promotie van abortus. Bron afbeelding: Alex Proimos from Sydney, Australia - Wall Street, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/...

Hoe Wall Street rond abortus een regime van apartheid opbouwt

THEMA'S:

Twee van de meest heilige grondbeginselen van een liberale economie zijn de noties van morele neutraliteit en vrije markten. Wall Street bemoeit zich niet met persoonlijke overtuigingen en mores omdat dit slecht is voor de zaken.

Alleen uit op winst

Zolang het eigendomsrecht en contracten worden gerespecteerd, maakt de klassieke liberaal zich geen zorgen over botsende religieuze overtuigingen. In de woorden van Thomas Jefferson: "Het doet me geen kwaad als mijn buurman zegt dat er twintig goden of geen god zijn. Het plukt mijn zak niet en breekt mijn been ook niet." De liberale zakenman is dus alleen uit op omzet en winst.

Grootkapitaal overtreedt eigen regels

Dat wil niet zeggen dat het grootkapitaal altijd dit economisch beleid heeft gevolgd. De voortdurende handel met communistische landen is een voorbeeld van hoe het grootkapitaal immorele en onderdrukkende regimes steunt die zakkenrollen, benen breken en onvrije markten in stand houden. Als het op links aankomt, overtreedt het grootkapitaal zijn eigen liberale regels. De meeste bedrijven buiten het linkse establishment proberen de cultuuroorlogen echter te vermijden en verkopen liever aan beide zijden, terwijl ze uit het kruisvuur blijven.

Lees ook: Abortuscentrum in Washington in opspraak wegens ‘kindermoord’

Infiltratie in aandeelhoudersvergaderingen

De tijd van morele neutraliteit loopt ten einde. Overheidsbedrijven zullen spoedig gedwongen worden beslissingen te nemen die morele kwesties betreffen, zelfs als die hun winstmarges schaden. Ze zullen spoedig de vrije markt schenden door te weigeren afgesneden sectoren te bedienen die niet voldoen aan linkse "morele" normen.

Linkse doelstellingen

De dreiging komt van gigantische indexfondsen en activistische beleggers die directieleden vertellen hoe ze hun bedrijven moeten runnen en hun markten moeten selecteren. Veel conservatieven hebben geklaagd over het zogenaamde ESG-beoordelingssysteem. Dit liberale nalevingsinstrument beoordeelt bedrijven op de mate waarin zij voldoen aan doelstellingen op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG). Met de controverse rond Roe v. Wade voegen sommige activistische aandeelhouders een A voor abortus toe aan het ESG-acroniem.

Cultuuroorlog dringt door tot financiële domeinen

Met de beperkingen op abortus zullen steeds meer activisten en indexfondsen aandeelhoudersvergaderingen onderbreken met pro-abortusvoorstellen. De nieuwe radicalen zullen de liberale economische regel overtreden door de cultuuroorlogen in financiële domeinen te introduceren. Overheidsbedrijven moeten de belangen van de aandeelhouders behartigen, niet die van activisten voor sociale rechtvaardigheid die de vrije markt willen vernietigen en hun bedrijfsresultaten willen schaden.

Minister, stop de Nederlandse financiering van buitenlandse abortus!

Woke-management

Bijzonder zorgwekkend zijn de beheerders van grote indexbeleggingsfondsen die hun enorme aantal aandelen kunnen gebruiken tegen bedrijfsbesturen tijdens aandeelhoudersvergaderingen. De Grote Drie indexfondsen zijn BlackRock, Vanguard en State Street-allemaal gebukt onder woke-management. Samen beheren zij meer dan $20 biljoen aan activa.

Abortus wordt economische kwestie

Om de schijn van fatsoenlijkheid te wekken, framen de activisten het abortusdebat in financiële termen. Ze vragen bijvoorbeeld aan grote bedrijven zoals Lowe's en Walmart om rapporten op te stellen waarin de kosten worden geëvalueerd van het beperken van abortus op het in dienst nemen en houden van werknemers. Gelukkig mislukte dit voorstel met slechts 13 procent van de stemmen voor bij Walmart en 32 procent bij Lowe's. Deze eerste pogingen wijzen op de wil van activisten om abortus tot een economische kwestie te maken, op dezelfde manier waarop zij milieu- en diversiteitskwesties als wapen hebben gebruikt om bedrijven te dwingen zich te onderwerpen aan niet-economische maatstaven.

Gettozones waar woke-bedrijven weigeren te komen

De voorgestelde acties gaan verder dan louter effectrapportages. Met genoeg stemmen kunnen de activisten raden van bestuur veranderen of marketingstrategieën bepalen. Volgens een recent artikel in de Wall Street Journal kunnen de nieuwe revolutionairen zelfs dicteren waar bedrijven zaken doen. Hele sectoren van de natie zouden kunnen worden afgesneden. Zo hebben activisten onlangs bedrijven gevraagd om bekend te maken of zij hun activiteiten zullen sluiten of uitbreiden in staten waar abortus verboden of beperkt zal worden. Dergelijke maatregelen zouden een vrije markt vernietigen en gettovolle zones creëren waar woke bedrijven niet durven te komen. Het zou consumenten segregeren en een cultureel apartheidssysteem creëren dat gebaseerd is op de overtuigingen van mensen.

STI WhatsApp-banner

Levens vernietigen met de macht van de dollar

De voorstanders van abortus klagen dat zij die het leven verdedigen hun moraal opleggen aan de bevolking. De nieuwe aandeelhouder-revolutionairen hopen hun immorele wet op te leggen aan de mensen. Zij werpen zich op als alleenheersers waar de heerschappij van zonde en ondeugd het beleid op de markt bepaalt. De enorme macht van de dollar wordt in dienst gesteld van hen die het leven vernietigen in dit nieuwe apartheidsregime voor abortus.

Economie is gebaat bij geboorte van kinderen

De revolutionairen veranderen niet alleen het bedrijfsbeleid, maar verdraaien ook de economische werkelijkheid. De poging om het debat in financiële termen te gieten, legt de natie ook een scheve economie op. Het toestaan van de geboorte van kinderen schaadt de economie niet. Integendeel, de economie verbetert. Elk nieuw kind is een extra Amerikaan, familielid, consument, student, buur, vriend, werknemer en, het belangrijkste, een extra onsterfelijke ziel voor wie God eeuwige en wonderbaarlijke ontwerpen heeft.

Welk bedrijf wil potentiële consumenten doden?

De ESG-A activisten hebben een vreemde opvatting over economie. Welk bedrijf zou het economisch voordelig vinden om onmiddellijk 63 miljoen consumenten te doden die hun producten zouden kunnen kopen en hun fabrieken gedurende een heel leven zouden kunnen bemannen?

Help zuster Monja met een gift

Tikkende tijdbom van bevolkingsafname

De tikkende tijdbom van de bevolkingsafname bedreigt de wereld. Bedrijven zouden er goed aan doen studies te laten uitvoeren waarin de gevolgen van de imploderende demografie voor de economie worden geanalyseerd. Meer kinderen, niet minder, zou de belangen van de aandeelhouders en het algemeen welzijn van de samenleving veilig stellen. Zij zouden ook ontdekken dat een moreel Amerika, toegewijd aan deugdzaamheid en het respecteren van Gods wet, ook een welvarende natie is, gezegend door de Voorzienigheid.

Dit artikel is een vertaling van "How Wall Street Is Building an Abortion Apartheid Regime" en verscheen eerder op returntoorder.org.

Laatst bijgewerkt: 8 juni 2022 13:21

Doneer