Hoger beroep tegen inperking demonstratierecht bij Bloemenhove

De ingang aan de Herenweg van abortuscentrum Bloemenhove, waar de gemeente Haarlem (in strijd met artikel 9 Grondwet) pro-life gebedswaken wil weren. (Foto: Google Street View)

Hoger beroep tegen inperking demonstratierecht bij Bloemenhove

Pro-Life Heemstede en Donum Domini gaan, beiden gesteund door Stirezo, in hoger beroep bij de Raad van State tegen de uitspraak van de rechtbank over de beperkingen op het demonstratierecht rond abortuscentrum Bloemenhove. Maar ook de tegenpartij, de gemeente Haarlem, gaat in hoger beroep, omdat die naar eigen zeggen “meer duidelijkheid en eenduidigheid” wil hoe zij hiermee moet omgaan.

Waken ingeperkt tot één demonstratievak

De zaak begon te lopen toen beide pro-life organisaties rond de jaarwisseling van 2020/2021 bij de gemeente melding deden van hun voornemen om in 2021 gebedswakes te houden bij de hoofdingang van Bloemenhove aan de Herenweg, en om daar folders uit te delen en bezoekers aan te spreken. De gemeente reageerde daarop met beperkingen en met het aanwijzen van enkele ‘demonstratievakken’ (later teruggebracht tot één aan de achterkant van Bloemenhove aan de Claus Sluterweg). Omdat de wakers binnen dat ene vak moesten blijven, konden zij niet het contact leggen met de bezoeksters, waar het de wakers om te doen is.

Rechter: “groot maatschappelijk belang”

Voor de wakers was dit reden om bij de gemeente bezwaar aan te tekenen. Toen dit niet ontvankelijk werd verklaard, gingen zowel Pro-Life Heemstede als Donum Domini, beiden financieel ondersteund door Stirezo, in beroep bij de rechtbank Noord-Holland. Daar werd de zaak op 10 mei 2022 vanwege, zoals de rechter het noemde, “grote maatschappelijke belang” (er zijn immers grondrechten in het geding) verwezen naar een meervoudige kamer (drie rechters), die op 14 november 2022 uitspraak deed.

STI WhatsApp-banner

Overwinning voor pro-life

Wat Pro-Life Heemstede betreft, oordeelde de rechtbank dat Haarlem onvoldoende had gemotiveerd waarom het noodzakelijk was het demonstratievak aan de Claus Sluterweg aan te wijzen en verklaarde het desbetreffende besluit voor vernietigd. Op deze overwinning van de pro-lifers en van Stirezo reageerde echter de burgemeester van Haarlem, Jos Wienen, door ijlings de motivering aan te passen en de wakers op die basis naar de overkant van de Herenstraat te verwijzen, wederom op afstand van het abortuscentrum.

Vier fanatieke abortuspartijen

De juridische overwinning van de wakers en Stirezo is door de burgemeester dus beantwoord met nieuwe inperkingen, hiertoe aangezet door vier fanatieke abortuspartijen in de gemeenteraad. De rechterlijke uitspraak was bij deze partijen (D66, GroenLinks, Jouw Haarlem en Actiepartij) slecht gevallen. Zij riepen zelfs op tot tegendemonstraties en eisten dat de gemeente in hoger beroep zou gaan. Ook merkten ze op dat, omdat de rechter vond dat er te weinig klachten waren, er meer aan ‘dossiervorming’ tegen de demonstranten moest worden gedaan. Achter het zoeken naar “meer duidelijkheid” die Haarlem als motief voor het hoger beroep opgeeft, zit in werkelijkheid dus abortusactivisme en overheidspartijdigheid.

Belangenverstrengeling van abortuscentra

Het oordeel van de rechter dat er onvoldoende gronden waren voor de beperkingen, vestigt er nog eens de aandacht op hoezeer de zogenaamde “overlast” en “intimidatie” van bezoeksters aan het abortuscentra vooral op framing berusten, namelijk op ideologisch gemotiveerde aantijgingen van abortusactivisten en de belangenverstrengeling van abortuscentra als Bloemenhove. Zij zien door de klokkenluidersfunctie van de wakers hun verdienmodel bij het doden van ongeboren kinderen in gevaar gebracht.

Burgemeester van Haarlem, handhaaf het recht op pro-life waken!

Abortuscentrum viseert rechtspraak

Rob Benschop, voormalig VVD-wethouder en nu directeur van Bloemenhove, die al eerder tegen de demonstranten te keer ging, neemt nu de rechters op de korrel. Die zouden in meervoudige zitting een fout gemaakt hebben door te oordelen dat er eigenlijk geen feitelijke basis was om van “overlast” door de wakers uit te gaan. Volgens de directeur zou het echter niet om één, maar om meerdere klagende bezoeksters gaan. “Onder het mom van demonstreren worden vrouwen geïntimideerd”, beweert Benschop. Dat hij dit niet kan bewijzen, schrijft hij toe aan het feit dat de bezoeksters van zijn centrum weer snel weg willen in plaats van hun beklag te doen. In feite geeft de directeur van Bloemenhove het gebrek aan bewijs voor zijn aantijgingen daarmee zelf toe. Zij moeten volgens pro-life advocaat Max Vermeij dan ook “met een schep zout” genomen worden.

Niet-neutrale overheid

De overwinning van Stirezo en beide door haar gesteunde pro-life groepen heeft het grondrecht van betogen helaas dus nog niet veilig gesteld. Het recht op waken bij abortuscentra blijft onder vuur liggen, ook vanuit een overheid die zich niet neutraal opstelt en meer oor heeft voor abortusactivisten dan oog voor grondrechten. Gesteund door u, blijft Stirezo echter voor de juridische verdediging van de wakers zorgen. Laten we hopen dat de zaak komend jaar in hoger beroep bij de Raad van State alsnog de steun van de onafhankelijke rechter krijgt die zij verdient.

Laatst bijgewerkt: 5 januari 2023 14:20

Doneer