Uitslag provinciale verkiezingen: wat zijn de gevolgen voor het ongeboren kind?

Voor pro-life is vooral de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer relevant. Bron afbeelding: Flickr / Rijksvoorlichtingsdienst.

Uitslag provinciale verkiezingen: wat zijn de gevolgen voor het ongeboren kind?

THEMA'S:

De provinciale verkiezingen van woensdag 15 maart brengen een aardverschuiving in het politieke landschap. Nieuwe partijen winnen flink. Het politieke midden krijgt een pak slag. Wat betekent de uitslag voor de pro-life zaak?

Provincie kiest Senaat

De verkiezingen gingen weliswaar over de Provinciale Staten, een bestuurslaag dat zich voornamelijk bezighoudt met ruimtelijke ordening. Maar vanuit de PS wordt de Eerste Kamer verkozen. Die stemt onder andere over medisch-ethische wetgeving. Dat maakt de uitslag relevant voor de pro-life zaak. Vooral nu linkse partijen in de politiek aandringen op verdere legalisering van abortus en het verbieden van pro-life waken.

Waken bij abortuscentra is een recht en moet dat blijven!

Pro-abortus motorblok wint noch verliest

Kijken we naar de prognose voor de Eerste Kamer, dan zien we dat de lijstverbintenis GroenLinks-PvdA één zetel wint (van 15 naar 16). D66 verliest een zetel. Winst noch verlies dus voor deze linkse partijen, die het motorblok zijn van medisch-ethische liberaliseringen als de afschaffing van de bedenktermijn.

BBB

Eén van de tegenstanders van het schrappen van de bedenktermijn is juist als groot winnaar uit de bus gekomen. BoerBurgerBeweging krijgt naar verwachting 16 zetels in de Senaat. De partij wil zich weleens kritisch uitlaten over pro-abortusmaatregelen. Leidster Caroline van der Plas liet afgelopen maandag echter weten dat BBB niet voor het ongeboren kind staat.

Bbb abortus 2

JA21

Een andere winnaar is JA21. De partij komt met 3 zetels in de Senaat. Voorlieden Joost Eerdmans en Annabel Nanninga zijn niet pro-life, maar hebben in hun verkiezingsprogramma wel staan dat ze de 24-wekengrens willen verlagen. JA21 behoort, samen met BBB en Forum voor Democratie tot de seculiere partijen die zich steeds kritischer uitlaten over abortus.

Diederik van Dijk

Van oudsher zijn het natuurlijk de christelijke partijen die opkomen voor het ongeboren kind. ChristenUnie verliest echter in rap tempo aan christelijke kleur, door al jaren te collaboreren met de abortusfanatici en euthanasiasten van D66. De kiezer straft CU dan ook af met een halvering van het aantal Senaatszetels. Halveren doet ook de SGP: van 2 naar 1. Dat kan einde oefening betekenen voor de nummer 2 van de SGP-lijst, de zichtbare pro-life politicus Diederik van Dijk.

Stem van het geweten

De ervaring is wel dat er uiteindelijk restzetels toebedeeld kunnen worden aan kleine partijen als de SGP. In een gepolariseerd politiek landschap kan één zetel het verschil maken. De scheidslijn tussen goed en kwaad loopt echter door het menselijk hart. We hopen en bidden dat iedere Senator zijn of haar geweten hoort spreken en vóór het ongeboren kind stemt.

STI WhatsApp-banner

Laatst bijgewerkt: 16 maart 2023 15:47

Doneer