Politiek

Politiek & abortus

Nederlanders worden negatiever over vrije abortus. Dat zou je niet verwachten, maar het blijkt wel uit een opiniepeiling van TNS NIPO. Waar van de 55-plussers 74% positief staat tegenover abortus, is dit bij de 18- tot 34-jarigen 66%. Een significante afname.

Niet positief over abortus

Sowieso zijn Nederlanders niet positief over vrije abortus. Zo vindt maar 31% dat bij gebrek aan financiële middelen abortus een geoorloofde optie is. Van de vrouwen die voor abortus kiezen, voert de helft juist gebrek aan financiële middelen aan als motivatie!

Er gaapt een kloof tussen wat Nederlanders geoorloofd vinden en wat in de praktijk gebeurt. Onze inschatting: als Nederland goed geïnformeerd worden met de praktijk, dan worden ze heel wat minder pro-abortus.

De Abortuspraktijk

Maar weten Nederlanders wat de praktijk is? 61% van Nederland denkt dat het jaarlijks aantal abortussen tussen 1 en 20 duizend ligt. Het werkelijke aantal is 30.000. Slechts 5% weet dat financiën de meest aangedragen reden is bij abortus. Een meerderheid van de Nederlanders is helemaal niet voor vrije abortus. In tegendeel, meer dan driekwart vindt dat de overheid zich moet inzetten om het aantal abortussen zo veel mogelijk terug te dringen.

Politiek

En wat doet de politiek? Den Haag kiest tegen de volkswil in voor meer vrije abortus. Huisartsen moeten abortuspillen voorschrijven, abortus-exporterende ngo’s krijgen 10 miljoen euro extra. NIPT moet er voor elke vrouw komen, want o wee als een kindje met Down aan de radar ontsnapt! De kabinetten zetten de liberalisering van abortus voort met een vanzelfsprekendheid die steeds verder afstaat van de internationale realiteit. In steeds meer landen zie je de roep om inperking aanzwellen. Zo hebben Litouwen en Macedonië hun abortuswetten aangescherpt. Polen had op een haar na een totaalverbod ingesteld.

Artikelen

Alle artikelen

U bent onmisbaar in deze strijd.

Zorg dat u niets over dit thema mist.