Directeur-generaal WHO verdedigt pro-abortusstandpunt als ‘wetenschappelijk’

WHO-directeur over abortusstandpunt: 'We kiezen de kant van het bewijs.' (Foto: World Economic Forum/Greg Beadle via Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

Directeur-generaal WHO verdedigt pro-abortusstandpunt als ‘wetenschappelijk’

THEMA'S:

De directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft de abortusrichtlijnen en het algemene pro-abortus standpunt van het agentschap verdedigd als "de kant van de wetenschap".

Lof voor COVID-beleid China

Dit gebeurde tijdens een persconferentie toen een verslaggever Tedros Adhanom Ghebreyesus vroeg naar de geloofwaardigheid van de WHO, nadat de organisatie China zoveel lof toezwaaide voor zijn snelle reactie op de COVID-19 pandemie.

‘Als WHO-directeur geen partij kiezen?’

Volgens het Amerikaanse Centrum voor Gezin en Mensenrechten reageerde Ghebreyesus op de vraag door over abortus te beginnen. "Landen beschuldigden ons ervan dat we de kant kozen van landen die abortus steunen.” Volgens hem betogen critici dat "je [als directeur-generaalvan de WHO] geen partij moet kiezen. Je moet niet over abortus praten."

STI WhatsApp-banner

‘Wij richten ons op de wetenschap’

"Ja, we kiezen partij”, aldus Ghebreyesus, “maar de partij is niet deze of gene groep landen. De derde weg is dat we de kant van de wetenschap kiezen. We kiezen de kant van het bewijs. Gooi die kant dus niet weg." Hij benadrukte dat de WHO geen partij kiest voor individuele landen of groepen landen in internationale geschillen, maar dat "we ons richten op de wetenschap; we richten ons op feiten."

Schending natuurrecht en Tien Geboden

In tegenstelling tot wat Ghreyesus betoogt, kan de wetenschap alleen maar vaststellen dat het menselijke leven begint met de conceptie. Het doden daarvan is dus, behalve een schending van het natuurrecht en de Tien Geboden, een schending van een elementair mensenrecht: het recht op leven. Ghebreyesus van zijn kant maakte geenszins duidelijk waarin dan in zijn visie de wetenschappelijkheid van een pro-abortusstandpunt zou bestaan. Afgezien daarvan is het moeilijk voor te stellen hoe het beweerde 'bewijs' voor een pro-abortusstandpunt eruit zou kunnen zien.

Paraatheid op pandemieën

Ghebreyesus was op bezoek in New York voor een bijeenkomst op hoog niveau over pandemic preparedness and response: het voorbereid zijn op en reageren op pandemieën. Dezelfde dag nam de Algemene Vergadering een niet-bindende politieke verklaring aan over de paraatheid voor een pandemie, met daarin woorden over "seksuele en reproductieve gezondheid" en "reproductieve rechten".

Help zuster Monja met een gift

Waardigheid van het ongeboren kind

Met deze bewoordingen wordt alleen op abortus gedoeld waar dit volgens de wet is. Het creëert dus geen internationaal recht, maar je zou kunnen zeggen dat het woordgebruik daar wel naar toe werkt. Voorstanders van het leven wijzen erop dat de menselijkheid en waardigheid van ongeboren kinderen geen kwestie is die door empirische experimenten kan worden vastgesteld en dat het een filosofische en morele kwestie is die ook politieke implicaties heeft.

Abortus is doelbewust doden

Ghebreyesus maakte zelf onderscheid tussen wetenschap en moraliteit toen hij sprak over het belang van het ontdekken van de oorsprong van het COVID-19 virus. "Ten eerste is het wetenschap en ten tweede is het een morele kwestie. Het is wetenschap, want als we de oorsprong van dit virus kennen, kunnen we een volgend virus voorkomen. En moreel - we hebben miljoenen mensen verloren en miljarden mensen zijn getroffen door deze pandemie, en het is heel belangrijk om te weten waarom." Covid-patiënten sterven echter ondanks medisch ingrijpen, terwijl kinderen bij een abortus doelbewust gedood worden.

Jaarlijks 73 miljoen abortussen wereldwijd

Volgens het pro-abortus Guttmacher Institute vinden er wereldwijd jaarlijks naar schatting 73 miljoen abortussen plaats. Volgens de gegevens van de WHO per september 2023 zijn er sinds het begin van de pandemie bijna 7 miljoen sterfgevallen door COVID-19 geweest. Recente richtlijnen van de WHO over abortus proberen niet alleen de morele implicaties van abortus zelf aan te pakken, maar zetten landen ook onder druk om de gewetensvrijheid te beperken van zorgverleners die tegen abortus zijn.

Minister, stop de Nederlandse financiering van buitenlandse abortus!

‘Pandemieverdrag ondermijnt soevereiniteit’

Ondertussen zijn de onderhandelingen over een verdrag inzake de paraatheid voor een pandemie aan de gang. Critici, waaronder de Amerikaanse pro-life volksvertegenwoordiger Chris Smith, vrezen dat het verdrag de nationale soevereiniteit zal aantasten. Tegelijkertijd uitten anderen hun ergernis over het feit dat de onlangs overeengekomen politieke verklaring helemaal geen bindende afspraken bevatte.

‘Pandemieverdrag volgend jaar rond’

Ghebreyesus sprak zijn optimisme uit dat de verdragsonderhandelingen volgend jaar mei succesvol zouden worden afgerond. Met betrekking tot de politieke verklaring sprak hij zijn tevredenheid uit over het feit dat "in deze tijd van verdeeldheid en polarisatie" het mogelijk was om tot een gezamenlijk antwoord te komen.

WHO zet abortuspromotie door

De WHO blijft druk uitoefenen op landen om abortus als een ‘mensenrecht’ te accepteren op 28 september, die door activisten is uitgeroepen tot ‘Internationale Dag voor Veilige Abortus’. Omdat bij iedere abortus minstens één dode is te betreuren, het kind, is abortus intrinsiek niet-veilig. Niettemin maakt de abortuslobby er zich wereldwijd hard voor abortus uit de sfeer van het strafwet te halen en zoveel mogelijk onder met name jongeren te promoten.

Laatst bijgewerkt: 6 oktober 2023 14:48

Doneer