Mensenrechten en het ongeboren kind

Mensenrechten en het ongeboren kind

THEMA'S:

Veel mensen zien abortus tegenwoordig als volledig normaal, een vanzelfsprekend vrouwenrecht. Alleen Christelijke fundamentalisten zouden er nog tegen zijn. Zelfs atheïstische mensen die zich mengen in het abortusdebat blijken vaak ongefundeerd voor fundamentalist te worden uitgemaakt. Al handelen zij louter vanuit een geloof dat alle mensen recht hebben op leven en niemand vermoord mag worden omdat hij zwak, anders of ongewenst is.

Charlotte Lockefeer-Maas

Zo betoogde vorig jaar ook een liberale publiciste, Charlotte Lockefeer-Maas, in een editie van het Liberaal Reveil, dat de huidige abortuspraktijk strijdig is met het liberale principe dat ieder individueel mensenleven in zichzelf waardevol is. Lockefeer is eindredacteur van dit blad dat wordt uitgegeven door de Prof. Mr. B. M. Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD.

Klompjes cellen

Universele mensenrechten worden inhoudsloos als een hele categorie mensen buitengesloten wordt. Deze eeuwenlange strijd blijft onvoltooid zolang er gediscrimineerd wordt jegens ongeborenen. Mensen die voorstander van abortus zijn stellen, dat het ongeboren kind geen mens is maar slechts ‘een klompje cellen’. Wat maakt een mens tot mens als het niet bepaald wordt door zijn genen? Alle mensen zijn namelijk te beschouwen als klompjes cellen. Het is simpelweg een manier om het kind te ver-ontmenselijken. Een benadering die vaak wordt gevolgd voor mensen waarvan anderen de rechten af willen nemen. Zo ging het met ‘gekleurde’ mensen, gehandicapten, Joden enzovoort. Veel kinderen worden echter geaborteerd omdat ze gehandicapt of meisjes zijn en daarom niet gewenst.

Sociaal darwinisme

Het hoeft dan ook niet als een verrassing te komen dat de Nazi-partij één van de eerste partijen was die abortusrechten steunde. De Nazi’s legaliseerden abortus in Polen en de rest van het Oostblok, voor zigeuners, Joden, ouders met een erfelijke ziekte, gehandicapte kinderen en voor situaties waarin een dokter concludeerde dat het beter was voor de gezondheid van de vrouw. Zij lieten abortus toe, mits de vrouw haar toestemming gaf en het kind nog niet buiten de baarmoeder kon leven.[1][2][3] Het principe dat de foetus geen rechten heeft zolang het afhankelijk is van de moeder vindt dus hier al een oorsprong. De Nazi’s geloofden namelijk in ‘het recht van de sterkste’. Zij hingen het sociaal darwinisme aan, een stroming in de sociale wetenschappen aan het einde van de 19e eeuw die begrippen uit de biologische evolutieleer toepaste op de sociale omgeving.

Moord op gehandicapten

De Nazi’s werden ook vervolgd voor deze legalisatie van abortus tijdens het achtste Neurenberg-proces over gepleegde oorlogsmisdaden door de Nazi’s, de zgn. RuSHA-trials, in 1948. Deels vanwege de lessen die geleerd waren door de Holocaust beschermde dan ook de Vierde Geneefse Conventie het menselijk leven vanaf conceptie.[4] Het lijkt wellicht op het eerste gezicht overdreven om abortus in verband te brengen met de Holocaust. Echter: de moord op ongeboren kinderen was al evenzeer een deel van de Holocaust zelf als de moord op gehandicapten, Joden en zigeuners die wel al het levenslicht hadden mogen aanschouwen. Juist in deze periode vinden veel elementen van de huidige abortusbeweging hun oorsprong.

Geen pokémon

Een kind dat afstamt van twee menselijke ouders is automatisch zelf ook een mens. Als de foetus geen mens is kan het dat ook nooit in een later stadium worden. Sommige mensen denken daadwerkelijk dat een foetus evolueert in de baarmoeder. Dat het eerst een eencellig organisme is, dan een visachtig wezen wordt en als laatste een mens. Dit maakt echter geen deel uit van de evolutieleer. Volgens deze theorie ontwikkelen soorten zich over miljoenen jaren heen. Niet individuele wezens. Zij zijn gedurende heel hun bestaan lid van een soort. Wel is waar dat in de eerste stadia van ons leven, mensen qua uiterlijk erg op andere soorten lijken. Onze genetisch aangelegde verschillen worden echter steeds meer zichtbaar. Mensen zijn geen Pokémon.

Parasiet

Als tweede argument wordt vaak aangedragen dat de ontwikkelende baby een deel is van het lichaam van het moeder. Zelfs de bekende atheïst Christopher Hitchens erkende dat dit niet waar is. Dan zou een zwangere vrouw namelijk vier ogen, armen, benen en oren hebben. Bovendien zijn vrouwen grofweg in de helft van de gevallen zwanger van een jongen. Bovendien vraagt men in de sociale omgang niet aan een zwangere vrouw hoe het gaat met haar lichaam, maar met haar kind.

Er zijn zelfs mensen die het ongeboren kind een parasiet noemen. Dit spreekt dan weer het idee tegen dat het onderdeel is van het lichaam van de moeder. Een parasiet komt namelijk niet voort uit het lichaam van de persoon waarbinnen hij leeft, maar valt hem of haar als het ware van buitenaf aan. Het lichaam van de vrouw is echter speciaal toegerust om een kind te kunnen laten verwekken en volgroeien, niet om parasieten te dragen.

Wetenschappelijk gegeven

Weer anderen zeggen dat het kind nog niet echt leeft. Maar het groeit, voedt zich, beweegt.. Kortom: het vertoont al in de baarmoeder meerdere van de tekenen die zijn gedefinieerd om leven van dode materie te onderscheiden. Het leeft dus, en het is een mens. Een vergelijking met het doden van huidcellen die iemand een keer maakte, gaat dan ook niet op. Huidcellen vormen geen organisme. Ze groeien niet, bewegen niet, hebben geen onafhankelijke spijsvertering of een uniek DNA dat anders is dan het DNA van degene van wie ze afkomstig zijn en ze groeien nooit uit tot een zelfstandig volwassen mens. Het is een wetenschappelijk gegeven dat een ongeborene vanaf de conceptie een levend mens is en dat abortus dat menselijke leven doodt. Wie zijn wij om te zeggen dat bepaalde mensen geen recht hebben om te leven of op bescherming van hun leven? Wat maakt menselijk leven waardevol? Wie beslist dat? Óf alle mensen hebben natuurlijke rechten óf niemand heeft ze echt, omdat het gaat om een arbitraire sociale constructie.

Slavernij en kindermoord

Stellen dat niet alle mensen een natuurlijk recht hebben op leven is zeer gevaarlijk. En dat pro-abortus mensen een foetus geen waarde of rechten toekennen omdat het niet op zichzelf kan leven is ronduit angstaanjagend. Ze zouden moeten beseffen waar sociaal darwinisme toe kan leiden en geleid heeft. Wat betekenen mensenrechten nog als ze niet beschermd worden van juist de mensen die het meest kwetsbaar of afhankelijk zijn?

De stellingname dat het uiteindelijk aan de moeder is om te kiezen komt neer op hetzelfde argument dat gebruikt is voor slavernij en kindermoord. Dat de meester mocht kiezen wat hij met zijn slaaf deed, dat ouders kozen of ze de baby wilden houden of ergens in het bos leggen om dood te gaan. De leus ‘hou niet van abortus, heb er geen’, kan ook worden toegepast op slavernij, het verkrachten van kinderen en het slaan van je vrouw.

Natuurwet

Sommige abortus-voorstanders stellen, dat de foetus geen recht heeft om gebruik te maken van het lichaam van zijn moeder. Een vrouw verbieden haar kind te vermoorden zou te vergelijken zijn met iemand dwingen organen te doneren. Deze vergelijking gaat echter niet op. De baarmoeder heeft van nature de functie een foetus zich te laten innestelen, groeien en beschermen. Een mens heeft echter zijn organen nodig voor zijn eigen gezondheid en deze zijn niet van nature bedoeld om gedoneerd te worden. De foetus ontstaat in het lichaam van de moeder zelf en is geen indringer. Dit is een kwestie van begrip van biologische wetmatigheden en de natuurwet. Natuurwet is hier relevant aangezien het recht op ons eigen lichaam louter gebaseerd wordt op deze natuurwet. Voordat er babyvoeding kwam waren kinderen in hun eerste levensjaar afhankelijk van hun moeders lichaam. Zonder borstvoeding gingen ze vaak dood. In arme landen is dit nog steeds zo. Is zo’n baby van 1 jaar oud dan ook een parasiet die je dood mag laten gaan? Is vrouwen verplichten hun kind zelf te voeden wanneer er geen voedsel is hetzelfde als hen dwingen hun organen te doneren?

Bovendien: de enige reden dat de foetus bestaat, afhankelijk is van de moeder en in haar lichaam verblijft is dat zij met iemand anders gemeenschap had en het zo werd verwekt. Dat de moeder haar kind de schuld zou kunnen geven van het feit dat het bestaat is dan ook belachelijk.

Natuurlijke rechten

Vaak wordt de mythe gepropageerd dat indien abortus illegaal is, het in levensgevaarlijke condities alsnog stiekem wordt gedaan. In het Engels spreekt men in dit verband vaak over een ‘back alley abortion’. In werkelijkheid ging het in het verleden vaak over vrouwen die stiekem, buiten een spreekuur, bij de dokter kwamen voor een illegale abortus. Ook vóór de legalisatie van abortus werd 85-90 % van de abortussen door artsen gedaan, niet door kwakzalvers of met behulp van klerenhangers.[5]

In 1960 al, stelde Planned Parenthood zelf:

90% of all illegal abortions are presently done by physicians. [6]

Ierland scoort ook consequent de zesde plaats als het gaat om de levensverwachting van zwangere vrouwen. Dit terwijl het de meeste abortussen verbiedt, en de meeste ziekenhuizen geleid worden door de Katholieke Kerk. [7]

Samenvattend: het ongeboren kind heeft natuurlijke rechten net als ieder ander mens. Het verbieden van abortus is uiteindelijk vaak het beste voor de geestelijke gezondheid van de moeder en zeker voor haar ongeboren kind.

Bronnen

[1] Leon Poliakov, _Harvest of Hate_ (Syracuse, NY, 1954), 272-74. _Nuremberg_: NO-1878. Dallin, _German Rule_, 457. German text in Kamenetsky, _Secret Nazi Plans_, 197-99.

[2] For more on RKFDV see: Koehl, _RKFDV_, Kamenetsky, _Secret Nazi Plans_, Michael R. Marrus, _The Unwanted: European Refugees in the Twentieth Century_ (New York, 1985), 219-227. Anna Bramwel, _Blood and Soil_ (Abbotsbrooke, England, 1985), 146f.

[3] Kamenetsky, "German Lebensraum," 171.

[4] Human Rights and the Unborn Child, Door Rita Joseph

[5] Alfred Kinsey, cited by John Willke, Abortion Questions and Answers (Cincinnati, Ohio: Hayes Publishing Co, 1988), 169.

[6] Mary Calderone, “Illegal Abortion as a Public Health Problem,” American Journal of Health 50 (July I960): 949.

[7] http://www.thejournal.ie/mater...

⇒ Stirezo komt op voor het recht op leven van de ongeboren kinderen.

Steun onze strijd tegen abortus en doneer nu!

Laatst bijgewerkt: 12 december 2023 16:11

Doneer