Abortus schendt het recht op leven

Abortus schendt het recht op leven

THEMA'S:

Het recht op leven is een fundamenteel recht van de mens. Wat is recht op scholing waard als je niet eens mag bestaan?

Het recht op leven van een onschuldige kinderen gaat boven elk ander goed. Wie dit recht ondergeschikt maakt aan bijvoorbeeld persoonlijke vrijheid, zegt eigenlijk dat vrij-zijn belangrijker is dan leven. Een absurde bewering, want leven zonder vrijheid is mogelijk en vrij-zijn zonder leven is onmogelijk.

Wie in naam van de persoonlijke vrijheid het ongeboren leven rechteloos verklaart, is als de bouwer die het dak wil maken door alle stenen van de muur eronder te verwijderen.

De H. Johannes Paulus II drukt in zijn encycliek Evangelium vitae (1995) goed uit hoe verwerpelijk elke schending van het recht op leven is. "De bewuste beslissing om een onschuldige mens van het leven te beroven, is altijd zedelijk kwaad en kan nooit geoorloofd zijn, noch als doel in zichzelf noch als middel tot een goed doel."

Het lijkt gesneden koek. Als je vindt dat de foetus een mens is, dan is het aborteren daarvan moord. Wie goed kijkt, ziet echter dat de uitspraak van de H. Johannes Paulus II verstrekkende consequenties heeft. Als het nooit geoorloofd kan zijn om een onschuldig mens het leven te ontnemen, dan mag je, geconfronteerd met de vreselijke keuze, ook niet het kind doden teneinde de moeder te redden.

Laat ons eerst zeggen dat zulke gevallen zeer, zeer zeldzaam zijn. Volgens sommige pro-life-medici komen ze zelfs nooit voor. Er zijn wel gevallen waarin een zwangere vrouw gediagnosticeerd wordt met bijvoorbeeld kanker. Behandelen met een chemokuur kan de gezondheid van haar kind schaden. Niet-behandelen kan echter haar eigen gezondheid dermate schaden dat het voldragen van de zwangerschap onmogelijk wordt. In dit geval is er geen morele afweging tussen het recht op leven van het kind en dat van de moeder. De intentie is immers niet om een van beide te doden, maar juist om beide te redden.

In de zeer spaarzame gevallen waarin het simpelweg een keuze is tussen het ongeboren kind en de moeder, is de moeder geroepen te kiezen voor het ongeboren kind. Zij wordt met andere woorden geroepen zich op te offeren.

Nogal wat mensen vinden het schandalig dat in dit geval het opofferen van je eigen leven wordt gevraagd. Maar wat zouden zij zelf doen als de keuze is tussen hun eigen leven of dat van hun geboren kind? Als het schip zinkt en er nog één plaats in de sloep is? Elke liefdevolle ouder zou zonder een moment van twijfel zijn of haar kind in de sloep zetten. Nu, als we het een plicht vinden om jezelf op te offeren voor je geboren kind, waarom vinden we dan niet hetzelfde bij je ongeboren kind? Die is toch niet minder mens?

Een vrouw die zich op moedige wijze heeft opgeofferd voor haar kind is Gianna Beretta Molla. Toen de artsen vertelden dat voortzetting van de zwangerschap haar dood kon beteken, koos zij voor het leven van haar kindje. Een week na de bevalling stierf Gianna. In 2004 verklaarde paus H. Johannes Paulus II haar heilig, als erkenning voor haar moedige keuze.

Laatst bijgewerkt: 9 juni 2021 10:02

Doneer