Nieuwe cijfers: aantal abortussen stijgt boven 32.000

Nieuwe cijfers: aantal abortussen stijgt boven 32.000

THEMA'S:

Minister Hugo de Jonge heeft de nieuwste abortuscijfers naar de Tweede Kamer gestuurd. Ze laten een duidelijke stijging van het aantal abortussen zien. Waar komt deze toename vandaan?

Kentering

De Nederlandse praktijk is al jaren stabiel, benadrukken pro-abortusorganisaties als FIOM graag. Gemeten naar het aantal abortussen leek dat lange tijd te kloppen. Er was zelfs sprake van daling: van 33.335 in 2000 naar 30.144 in 2016. Dat werd toegeschreven aan de toename van anticonceptiegebruik. Sinds 2017 zien we echter een kentering. In het laatste rapportjaar 2019 komen we uit op 32.233 abortussen.

Kind liep nog nooit zoveel risico op abortus

De stijging is nog erger als je meerekent dat er steeds minder kinderen verwekt worden in Nederland. Dat vergroot de kans dat een ongeboren kind de dood vindt door abortus. Dit blijkt ook uit de cijfers van het ministerie van Volksgezondheid. Werden in 2015 per 1.000 levendgeboren kinderen al 158 gedood, in 2019 was dit 171. Nog nooit hebben ongeboren kinderen zo’n groot risico gelopen om gedood te worden in de moederschoot:

Sti 1 abortusratio

NIPT-test

Waar komt deze stijging vandaan? Daar geeft de jaarrapportage geen antwoord op. Wie de cijfers van 2019 naast die van 2015 legt, ziet een aantal opvallende zaken. Het aandeel van abortussen na prenatale diagnostiek – denk aan de controversiële NIPT-test, die kinderen met het syndroom van Down opspoort – is in deze vier jaar gestegen van 4% naar 5,25%.

Abortuspil rukt op

Nog meer impact heeft de opmars van de medicamenteuze behandeling: de abortuspil. Werden in 2015 18.048 van de 30.803 abortussen geheel of gedeeltelijk medicamenteus uitgevoerd, in 2019 was dit 29.727 van de 32.233. Een stijging van 58% naar 92%. Dat zien we terug in de aantallen abortussen per week van de zwangerschap: met zes weken werd er in 2015 5.579 keer geaborteerd, in 2019 was dit 7.619. De abortussen na elf weken, als de abortuspil omgeruild wordt voor de abortustang, zijn daarentegen gedaald van 976 naar 786.

Minister, stop de Nederlandse financiering van buitenlandse abortus!

Steeds meer complicaties

De abortuspil – eigenlijk een serie van twee pillen – kan vrouwen doodziek maken. Die weekt het kindje los van de baarmoederwand en drijft hem af. Dat kan leiden tot ernstige krampen en bloedingen. De opmars van de abortuspil leidt dan ook tot steeds meer complicaties bij vrouwen die deze dodelijke pillen slikken. Waar in 2011 er complicaties waren bij 1,2% van de abortussen, was dit in 2019 2,2%. Bijna een verdubbeling.

Lees ook: Kindje gered dankzij spijtpil. Ouders dolblij

Versluierende taal

Een terugkerende ergernis bij het lezen van de jaarrapportage 2019 is het spreken over “zwangerschapsafbreking”. Deze taal verraadt het pro-abortusstandpunt van de rapporteurs. De zwangerschap wordt vooropgesteld, niet het kind. Het is even absurd als spreken van “huwelijksafbreking” als een man zijn vrouw vermoord. Of “volksafbreking” als de Duitsers het joodse volk vergassen. De realiteit van moord wordt zorgvuldig versluierd en gemedicaliseerd.

Abortus is een ernstige zonde

Alle grafieken en getallen in de jaarrapportage mogen niet ons zicht ontnemen op de morele en spirituele aard van abortus. Abortus is het vermoorden van een mens, hoe pril ook. Een mens die onschuldig en weerloos is. Een mens die door God geschapen is. Of abortus nu 3 of 32.233 keer per jaar uitgevoerd wordt, het is en blijft een ernstige zonde. De kille cijfers verdienen daarom van de nieuwe Tweede Kamer, deze week geïnstalleerd, een gewetensvolle opvolging.

Bestel Catechismus tegen abortus

Laatst bijgewerkt: 8 april 2021 16:58

Doneer