Nieuwsuur promoot late abortus

De berichtgeving van Nieuwsuur richt zich op het promoten van abortus, en late abortus in het bijzonder. (beeld: screenshot)

Nieuwsuur promoot late abortus

THEMA'S:

Als het om abortus gaat, doet Nieuwsuur zelfs al geen moeite meer de schijn van objectiviteit op te houden: “Wij, in Nederland, zijn een van de weinige Europese landen waar late abortussen formeel nog altijd illegaal zijn.” Met die aankondiging is de rode lijn aangegeven: Nederland loopt hopeloos achter in het prenataal doden van kinderen met gebreken.

‘Ethische Comissie’

België is daarentegen wél bij de tijd, als we Nieuwsuur van zondag 20 maart mogen geloven: daar kun je het ongeboren kind te allen tijde in de moederschoot doden, als je maar een gebrek kunt aantonen. Je hebt dan formeel alleen nog de instemming nodig van deskundigen, verenigd in wat daar blijkbaar een ‘Ethische Commissie’ wordt genoemd. Die benaming had zelfs Aldous Huxley niet kunnen verbeteren.

“Bijtijds” aborteren

De reportage van Nieuwsuur richt zich op het promoten van late abortus in het bijzonder. Het kiest daarbij voor een beproefd recept: het schrijnende geval, dat bij nader onderzoek echter wat minder schrijnend blijkt. Bienvenida Linscheer was zwanger van het jongetje ‘Luke’, een gewenst kind, zij het niet onvoorwaardelijk gewenst, zoals zal blijken. De reguliere echoscopieën met 13 en 20 weken duidden niet op problemen. In feite ging het hier al om ‘abortuscontrolemomenten’, zodat Luke desgewenst nog ‘bijtijds’, dat wil zeggen, voor de wettelijke grens van 24 weken kon worden gedood.

Luke gaat alsnog voor de bijl

Luke wist in eerste instantie echter nog aan de spiedende blik van de echoscopist te ontsnappen. Later bleek hij echter wel degelijk een ernstige stoornis te bezitten. Volgens de artsen althans zou hij “geen kwaliteit van leven” bezitten (voorspellingen die overigens nogal eens dubieus blijken). Maar helaas, met het aanvullende genetische onderzoek dat deze conclusie opleverde, waren enige weken gemoeid: intussen was de 24 wekengrens gepasseerd. Het liberalere België bood een uitweg. Met de unanieme zegen (“binnen een kwartier”) van de ‘Ethische Commissie’ moest Luke alsnog voor de bijl: hij is geaborteerd.

Tendentieus

Moraal van het verhaal, wat Nieuwsuur betreft dan: België is gidsland in het doden van ongeboren kinderen met gebreken. Inderdaad kan het daar op elk moment van de zwangerschap, vertelt in de uitzending Yves Jacquemyn, hoogleraar gynaecologie in Antwerpen. Als aan de vereisten is voldaan, ben je als arts niet strafbaar, ook al aborteer je vlak voor de geboorte. Die kant moet het ook in Nederland op, aldus Nieuwsuur, dat de reportage even tendentieus besluit als die begonnen is: “Steeds meer Nederlandse vrouwen die zwanger zijn van een gehandicapt kind, weten de weg naar België te vinden.”

‘U vraagt, wij draaien’

Jaquemyn heeft nog iets opmerkelijks gezegd. Op de vraag wat de doorslag geeft, het oordeel van de artsen of de wens van de ouders, antwoordt hij zonder aarzelen: “De ouders”. Waarom? “Er is geen arts die het kind moet opvoeden”. Sterker nog: “Het kan zijn dat je als arts op dezelfde dag een kind met dezelfde afwijking zou zien en dat het ene ouderpaar ervoor kiest daarvoor te gaan en voor maximale opvang van die baby te zorgen en dat het andere ouderpaar ervoor kiest een zwangerschapsafbreking te doen.” Met andere woorden: hun kind te laten doden, terwijl het andere liefdevol door zijn ouders wordt ontvangen. Dit bewijst dat in feite onder de schijnbare zorgvuldigheid van de ‘Ethische Commissie’ willekeur schuilt, waarbij vooral het ‘u vraagt, wij draaien’ de doorslag geeft.

Stop gedwongen euthanasie

Abortusactiviste met eigen website

Wat echter niet uit de Nieuwsuur-reportage blijkt, is dat Bienvenida Linschuur niet zomaar een schrijnend geval is. Google bewijst dat zij vanuit haar ervaring met Luke zichzelf in de media tot late abortusactiviste en -ervaringsdeskundige heeft opgewerkt, met een eigen website voor wat ze zelf haar “missie” noemt: late abortuspromotie. Ze heeft in de loop van 2021 dan ook in tal van kranten haar verhaal al gedaan. Wat dat betreft brengt Nieuwsuur oud nieuws. Dat brengt haar in beeld terwijl ze ‘vroom’ een kaarsje opsteekt voor het – met instemming van haarzelf en de vader - gedode kind. Alsof het een ongeluk was, in plaats van een weloverwogen beëindiging van diens leven.

Alle wettelijke bescherming moet verwijderd

Abortus is een zonde tegen het vijfde gebod ‘Gij zult niet doden’. Het schendt de goddelijke wet. Luke is geaborteerd, niet om eigen bestwil, maar omwille van zijn ouders, die het zo beter vonden. Zijn dood is hem niet overkomen, er is bewust voor gekozen. Sterker nog, Luke’s dood wordt nu door zijn eigen moeder gepromoot als ‘voorbeeldig’ voor wat er moet gebeuren met lotgenootjes, die door een vergelijkbare aandoening zijn getroffen. Alle wettelijke bescherming voor ongeboren zwaar gehandicapte kinderen moet kennelijk zo snel mogelijk worden verwijderd. En Nieuwsuur, gefinancierd met belastinggeld, steunt dit vanuit een eenzijdige pro-abortustendens.

Bestel Catechismus tegen abortus

Blijkbaar is kind geen slachtoffer

Opvallend is dat Nieuwsuur sterk de nadruk legt op de ‘angst van Nederlandse artsen’ voor het Openbaar Ministerie. Blijkbaar is niet het kind, maar zijn ouders en artsen de ware slachtoffers van de huidige praktijk. Wat blijkt aan het eind? Presentator Jeroen Wollaars: “Onderzoeksinstituut ZonMw heeft in opdracht van de minister van Volksgezondheid deze hele praktijk onderzocht. en minister Kuipers heeft het resultaat inmiddels binnen en het wordt binnenkort doorgestuurd naar de Kamer.” Voor de goede orde: ZonMw is een zogenaamd ‘zelfstandig bestuursorgaan’ (zbo). Zbo’s zijn formeel onafhankelijk, maar dienen met hun adviezen vaak als buitenboordmotors van gewenst beleid: ze reiken in opdracht adviezen aan en helpen het beleid zo mogelijk te maken.

Duit in abortuszakje

Gezien de algehele tendens van het Nieuwsuur-item zou het niet verbazen als – na de recente afschaffing van de beraadtermijn en de abortuspil bij de huisarts – niet alleen late abortus mogelijk wordt gemaakt, maar bovendien formele verwijdering van abortus uit het wetboek van Strafrecht het nieuwe speerpunt wordt van de abortuslobby. D66 heeft al laten zien dat het met een D66-vakminister (Ernst Kuipers, weliswaar partijlid geworden om de ministerpost te krijgen), het ijzer wil smeden als het heet is. Is dat de reden dat de NPO opeens met ‘oud nieuws’ deze duit in het abortuszakje wil doen? Ook de NVOG, de Nederlandse vereniging van gynaecologen, deelt in het kennelijk georkestreerde offensief, en via precies dezelfde lijn: “Het zou goed zijn als we hetzelfde kunnen bieden als ons omringende landen.” Wrang: artsen werpen dus zelfs concurrentie-argumenten in de strijd om het prenataal doden van kinderen te rechtvaardigen.

Laatst bijgewerkt: 29 maart 2022 14:23

Doneer