Tweede Kamer schrapt beraadtermijn bij abortus

Tweede Kamer schrapt beraadtermijn bij abortus

THEMA'S:

Zoals verwacht heeft een ruime meerderheid in de Tweede Kamer ingestemd met de afschaffing van de verplichte vijf dagen bedenktijd. Dit is de eerste wijziging van de Abortuswet, sinds die op 1 november 1984 in werking trad. In een hoofdelijke stemming stemden 101 Kamerleden voor en 38 Kamerleden tegen.

Beraadtermijn gesteund door deskundigen

De beraadtermijn heeft de vrouw bijna veertig jaar beschermd tegen een onberaden en onomkeerbaar besluit, dat de dood van haar kind ten gevolge heeft. Los van ethische overwegingen kon het alleen al vanwege dit praktische aspect daarom rekenen op steun van een meerderheid van gynaecologen, verpleegkundigen, aborterende artsen en zelfs van enkele abortuscentra. Deze beschermende voorwaarde voor moeder en kind komt nu te vervallen.

Weg vrijgemaakt voor ‘flitsabortus’

Het nu aangenomen wetsvoorstel regelt dat de wettelijke bedenktijd die vooraf moet gaan aan een abortus - nu vijf dagen - wordt vervangen door een 'flexibele beraadtermijn', die de arts en de betrokken vrouw in overleg vaststellen. De indieners van het wetsvoorstel Jan Paternotte (D66), Attje Kuiken (PvdA), Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Ockje Tellegen (VVD) hadden in het debat met die ‘flexibiliteit’ geschermd, maar in werkelijkheid hebben zij de weg vrijgemaakt voor ‘flitsabortus’: dat het kind op de dezelfde dag wordt gedood als waarop de vrouw zich bij een abortuscentrum gemeld heeft.

Beraadtermijn was op voorhand weggegeven

In wezen hadden de christelijke partijen in de coalitie, ChristenUnie en CDA, de beraadtermijn al in het regeerakkoord weggegeven, door - in de wetenschap dat er een meerderheid in de Kamer voor was - ermee in te stemmen dat het een ‘vrije kwestie’ werd, dus zonder stemdwang voor de betrokken parlementariërs.

Verdeeld stemgedrag binnen partijen

Zo stemden bij de VVD de Kamerleden Thierry Aartsen en Daniël Koerhuis tegen het schrappen van de vaste bedenktijd. Ook PVV-fractieleider Geert Wilders stemde tegen, net als Martin Bosma. Fleur Agema stemde echter voor. Bij JA21 stemde fractievoorzitter Joost Eerdmans vóór, en zijn fractiegenoten Nicki Pouw-Verweij en Derk-Jan Eppink tegen het wetsvoorstel. Ook het onafhankelijke Kamerlid Pieter Omtzigt stemde tegen.

PVV-steun voor FvD-amendement abortus

In eerste ronde viel het op dat niet alleen de volledige SGP, maar ook Martin Bosma van de PVV vóór het FVD-amendement stemden om de vrouw te verplichten na tien weken naar de echo te kijken en een concreet en bewegend beeld van het te doden kind te zien, alvorens zij de stap naar abortus zou kunnen zetten. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer, die er ook nog mee moet instemmen.

Lees ook: Kees van Helden: 'Zonder beraadtermijn verdwijnt de kans op hulp elders'

Laatst bijgewerkt: 11 februari 2022 14:46

Doneer