Terwijl Fransen ongeboren kind vogelvrij verklaren, beschermen Duitsers ongeboren kuikens

Terwijl Fransen ongeboren kind vogelvrij verklaren, beschermen Duitsers ongeboren kuikens

THEMA'S:

De strijd voor en tegen het ongeboren kind woedt hevig in Europa. Het Franse parlement heeft voor een grondrechtelijke bescherming van abortus gestemd, als reactie op de ‘afvallige’ Polen en Hongaren. Ondertussen maken Duitse dierenactivisten zich hard voor de bescherming van het ongeboren… kuiken.

‘Recht’ op abortus

Met een overweldigende meerderheid heeft het Franse parlement gestemd om abortus als ‘recht’ in de grondwet te verankeren. “De wet garandeert de effectiviteit en gelijke toegang tot het recht om een zwangerschap vrijwillig te beëindigen.” Zo luidt het aangenomen wetsvoorstel van de partij van Emmanuel Macron en het extreemlinkse La France Insoumise (LFI). Vanaf de eeuwwisseling hebben de Fransen meerdere restricties rondom abortus weggestemd. Sinds dit jaar is abortus legaal tot veertien weken, en er is ook geen verplichte wachttijd meer.

STI WhatsApp-banner

‘Afvallig Polen en Hongarije’

Mathilde Panot, fractievoorzitter van LFI, en vooraanstaand abortusactiviste wijdde deze ‘historische stemming’ toe aan Amerikaanse, Hongaarse en Poolse vrouwen. Want dit wetsvoorstel is een directe reactie op de pro-life successen in die landen. Vooral de vernietiging van Roe v. Wade, wordt aangehaald als belangrijkste beweegreden om het ‘recht’ op een abortus op te nemen in de grondwet.

Nog geen voldongen feit

Toch bestaat er een goede kans dat de wetswijziging uiteindelijk niet wordt doorgevoerd. De wet moet namelijk eerst nog worden goedgekeurd door de Senaat, en die staat bekend als behoudend. In oktober dit jaar strandde daar nog een soortgelijke poging. Als het wetsvoorstel ook daar toch wordt goedgekeurd, volgt er een bindend referendum. De peilingen geven aan dat er onder de bevolking een meerderheid voor de wetswijziging gaat stemmen.

Lees ook: Nieuwe Hongaarse wet eist dat vrouwen hartslag van kind beluisteren alvorens tot abortus te besluiten

‘Beschermen tegen pijn’

Terwijl Franse abortusactivisten het legaliseren van kindermoord proberen af te dwingen, hebben onze oosterburen heel andere prioriteiten. Sinds dit jaar is Duitsland namelijk het eerste land ter wereld dat het doden van kuikens verbiedt. Vanaf 2024 geldt dit ook voor kippenembryo’s na de zesde incubatiedag. De reden hiervoor is dat vanaf de zevende incubatiedag ‘niet uitgesloten kan worden’ dat het kippenembryo pijn voelt. Op grond van de Dierenwelzijnswet “mag niemand pijn, lijden of schade toebrengen aan een dier zonder redelijke reden.”

Snavelprivilege

Mensen‘kuikens’ hebben minder geluk. Voor ongeboren kinderen bestaan zulke beschermende wetten namelijk niet. Dit terwijl ongeboren kinderen – net als kuikens – vanaf een zeer vroeg stadium pijn kunnen voelen. En hoewel Duitsland op papier een strengere abortuswetgeving heeft dan Nederland – tot twaalf weken en alleen met verplichte begeleiding – is er in de praktijk ruimte voor ‘uitzonderingen.’ Als het voortzetten van de zwangerschap een gevaar vormt voor de fysieke – of mentale (!) – gezondheid van de moeder, kan alsnog gekozen worden voor abortus na de twaalfwekengrens. Maar hoe bepaalt een arts in hoeverre een moeder mentaal ongezond (genoeg) is voor een abortus? Subjectiviteit kan dus in praktijk de doorslag geven.

Lees ook: D66 wil bedenktermijn bij abortus afschaffen, bij huisdieren invoeren

Vier handen op eigen dierenbuik

In Duitsland is dus het kippenei een veiligere plek dan de baarmoeder. Maar ook in Nederland bestaat deze immorele dubbelzinnigheid: op het rapen van een kievitsei staat een celstraf tot twee jaar of een geldboete tot wel 20.000 euro. Maar een ongeboren kind mag legaal – en gesubsidieerd door de overheid – gedood worden. Abortusactivisten staan dan ook aan dezelfde kant als dierenactivisten. Dit komt niet alleen omdat ze vanuit dezelfde marxistische bron putten, maar ook vanwege hun gezamenlijke vijand; de christelijke beschaving.

Anti-Scheppingsorde

Deze bizarre wetsituaties in landen als Nederland en Duitsland zijn emblematisch voor de onttroning van de mens als kroon op Gods schepping. Het consistente getuigenis van Schrift is dat mens en dier beide schepselen zijn, en daardoor intrinsiek waardevol. Maar alleen de mens is geschapen naar Gods evenbeeld en is daarom aangesteld als heersers over de schepping (Genesis 1:26-28). Wetten die meer waarde hechten aan dierenlevens dan aan mensenlevens zijn tekenend voor de antichristelijke tijdsgeest waarin we leven.

Laatst bijgewerkt: 19 maart 2023 10:36

Doneer