D66 wil bedenktermijn bij abortus afschaffen, bij huisdieren invoeren

Bron: YouTube-kanaal D66

D66 wil bedenktermijn bij abortus afschaffen, bij huisdieren invoeren

THEMA'S:

D66 dient een wetsvoorstel in om de bedenktermijn bij abortus te schrappen. Vrouwen vragen om vijf dagen te wachten is ‘onnodig en betuttelend’. Maar als het om huisdieren gaat, dringen de liberalen juist aan op meer bedenktijd.

Puppy Express

Huisdieren koop je van oudsher in de dierenwinkel. Door coronamaatregelen gaat dat nu lastig. Een gat in de markt voor Puppy-Express.nl, een webwinkel waar je zo je huisdier kunt bestellen. Het is de vraag of dat goed is, maar het valt binnen de grenzen van de wet. Toch gaat landbouwminister Carol Schouten onderzoek doen naar het instellen van een verplichte bedenktermijn. Dit op aandringen van D66, die een Kamermeerderheid achter zich heeft.

Bedenktermijn bij abortus

Letterlijk in dezelfde week dat Schouten haar onderzoek meldt, gaat D66 op het dossier abortus juist de strijd aan met de verplichte bedenktermijn. Die perkt de rechten van vrouwen in. Over de rechten van de ongeboren kinderen zwijgt woordvoerder Rob Jetten in alle toonaarden. Een schril contrast met de D66-pleidooien voor een bedenktermijn bij het kopen van het huisdier, dat – dixit Kamerlid Tjeerd de Groot – “een levend wezen is met een intrinsieke waarde, en niet een soort pizza die je aan huis bestelt als je een keer trek hebt.”

Hypocriet of consistent?

De dubbele opstelling van D66 doet de wenkbrauwen fronsen op Twitter. De opstelling lijkt hypocriet. Hecht D66 dan niet aan de gelijkheid? Die zou op z’n minst een gelijke behandeling van puppy’s-in-de-verkoop en baby’s-in-de-buik vragen. Maar gelijkheid is niet het einddoel van de Revolutie die D66 aanhangt. Dat is eerder het onttronen van de mens. Dat streven geeft consistentie aan de eis om flitsabortus in te voeren en de snelle aankoop van huisdieren te verbieden.

Kievitseiabortus

Onttroond als Gods schepsel

De mens moet onttroond worden als heer en meester over de Schepping; hij mag eigenlijk geen huisdieren hebben en ook geen omvangrijke veestapel – dezelfde D66’er Tjeerd de Groot maakt zich hard voor de halvering van de veestapel. De mens moet ook onttroond worden als schepsel van God. Daarom moet het gebod “Gij zult niet doden”, dat gestoeld is op de erkenning dat God de mens geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis, afgeschaft worden. Te beginnen met de ongeboren kinderen. Die kunnen zich niet verweren en zijn onzichtbaar voor de wereld. Dat maakt de weg vrij voor het ‘postnataal aborteren’ van geboren baby’s, van kwetsbare ouderen en van op den duur al het ‘onwenselijk’ leven: Joden, Armeniërs, zigeuners, priesters, noem het maar op.

Dood66

D66 dramt door met abortus en euthanasie. Zelfs als een commissie-Schnabel verruiming van de euthanasiewet afschiet. Zelfs als driekwart van de verpleegkundigen, gynaecologen en zelfs aborteurs (!) de bedenktermijn bij abortus wil behouden. Zelfs als keer op keer blijkt dat abortus en euthanasie meestal helemaal niet een vrije keuze is, maar een uitkomst is van eenzaamheid, wanhoop en dwang. Het mag niet deren. Wat telt is niet gelijkheid. Evenmin vrijheid. Wat telt is dat de mens onttroond wordt. Als het moet, met de dood tot gevolg.

Minister, stop de Nederlandse financiering van buitenlandse abortus!

Laatst bijgewerkt: 22 april 2021 21:02

Doneer