Wat kunnen pro-lifers van de nieuwe kabinetsleden verwachten?

Wat kunnen pro-lifers van de nieuwe kabinetsleden verwachten?

THEMA'S:

De samenstelling van het nieuwe kabinet-Rutte IV is rond. Het is een ploeg met oude bekenden en nieuwe gezichten. Wat mogen pro-lifers verwachten van de nieuwe regering?

D66 schuift Ernst Kuipers naar voren

De minister die het meest te maken heeft met abortus en euthanasie, ook wel ‘medisch-ethische thema’s’ genoemd, zit natuurlijk op Volksgezondheid. Dat is arts en hoogleraar Ernst Kuipers. De voorzitter van het Erasmus Medisch Centrum is een bekende verschijning. Geregeld spreekt hij in talkshows over corona, waarbij hij steevast lockdowns en massale vaccinatie bepleit. Kuipers’ standpunt over abortus en euthanasie is niet bekend. Het Erasmus Medisch Centrum bood onder zijn leiding wel abortus provocatus aan en ging in zee met de Levenseindekliniek om euthanasie te plegen bij een patiënt. Kuipers wordt minister namens D66, een partij die rabiaat voorstander is van het doden van ongeboren kinderen en kwetsbare ouderen. Het valt te verwachten dat hij het pro-abortus- en pro-euthanasiebeleid van Rutte III zal voortzetten.

Lees ook: Het nieuwe regeerakkoord over abortus en euthanasie: op alle fronten achteruitgang

Liesje Schreinemacher krijgt financiering buitenlandse abortus in portefeuille

Abortus is tegenwoordig een heus exportproduct van Nederland. Alleen al in 2017 financierde Nederland 2,1 miljoen abortussen over de grens. Deze abortusexport komt nu onder de hoede van Liesje Schreinemacher, de nieuwe minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De VVD’er hield zich afgelopen jaren in het Europees Parlement bezig met ‘lhbt-rechten’, wat in het seculier-liberalisme valt onder dezelfde paraplu als het ‘recht op abortus’, namelijk ‘seksuele en reproductieve rechten’. Het valt ook hier te verwachten dat de nieuwe minister de lijn voortzet van Rutte III.

Sigrid Kaag blijft in het kabinet

De Nederlandse financiering van miljoenenabortus in het buitenland is in 2017 ingezet door Lilianne Ploumen, destijds minister van Ontwikkelingssamenwerking. Haar opvolgster Sigrid Kaag (D66) schroefde in Rutte III het aantal abortussen nog op, van twee naar drie miljoen. In Rutte IV wordt Kaag minister van Financiën. Een sleutelrol, want de uitgaven van een kabinet gaan via deze minister. Die kan een streep zetten door de internationale abortusfinanciering, al is het maar uit zuinigheid. Dat zal hoogstwaarschijnlijk niet gebeuren met Kaag aan de knoppen.

Burgemeester van Haarlem, handhaaf het recht op pro-life waken!

CU-ministers staan ver van medische ethiek

Kabinet-Rutte IV kent één partij die de bescherming van de ongeboren kinderen in het partijprogramma heeft staan: de ChristenUnie. Deze partij heeft echter op geen enkele substantiële manier een inperking van abortus en euthanasie bedongen. Het valt ook niet te verwachten dat CU een sterk verweer zal leveren tegen nieuwe D66-aanvallen in de ministerraad. De partij heeft gekozen voor portefeuilles die ver van medische ethiek af liggen. Minister Carola Schouten krijgt 'armoedebeleid, participatie en pensioenen'. Minister Henk Staghouwer doet landbouw.

Maarten van Ooijen op 'jeugd en preventie'

De benjamin van het kabinet is Maarten van Ooijen, tot nu toe wethouder in Utrecht. Zijn portefeuille - jeugd en preventie - lijkt op die van Paul Blokhuis, CU-staatssecretaris van Volksgezondheid in Rutte III. Blokhuis voerde met passie een kruistocht tegen ongezonde zaken als roken en vet eten. Vooral de jeugd moest hiertegen beschermd worden. Eenzelfde passie ontbrak geheel bij Blokhuis op het thema van abortus, dat veel meer kinderlevens eist. Veel slechter dan zijn opvolger kan Van Ooijen het niet doen.

Er kan nog genoeg verschuiven

Rutte IV zet op veel vlakken Rutte III voort. Waarbij gekozen is voor een relatief dun regeerakkoord. De hoofdlijnen zullen komende maanden uitgewerkt worden in nota's, die de ministers in de lente voorleggen aan de Tweede Kamer. Tot die tijd kan er nog genoeg verschuiven. Daarom bereidt Stirezo nieuwe pro-life acties voor. Wilt u onze inzet steunen? Help dan met een gift!

Bestel Catechismus tegen abortus

Laatst bijgewerkt: 30 november 2023 11:25

Doneer