Het nieuwe regeerakkoord over abortus en euthanasie: op alle fronten achteruitgang

Mark Rutte en Sigrid Kaag zijn de architecten van het nieuwe regeerakkoord. Bron afbeelding achtergrond: Wikimedia Commons / ministerie van Buitenlandse Zaken

Het nieuwe regeerakkoord over abortus en euthanasie: op alle fronten achteruitgang

Het regeerakkoord is klaar. VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben hun handtekening gezet onder Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst. Stirezo stelt de vraag: in hoeverre kijkt dit nieuwe kabinet om naar de ongeboren kinderen?

De weg vrij voor flitsabortus

Het regeerakkoord verklaart dat het wijzigen van abortuswet een kwestie van “persoonlijke afweging voor Kamerleden” is. Hiermee wordt bedoeld dat de Tweede Kamerleden vrij mogen stemmen over de afschaffing van de bedenktermijn bij abortus: zogenaamde 'flitsabortus'. Anders gezegd: het kabinet zal niet staan voor behoud van de beraadtermijn. Ook ChristenUnie trekt hiermee de handen af van een beperking die vrouwen beschermt tegen een desastreuze keuze. Om de absurditeit ten volle te beseffen: stel dat in het regeerakkoord had gestaan dat het gedwongen euthanaseren van vluchtelingen een “persoonlijke afweging voor Kamerleden” is, had ChristenUnie dan getekend?

Verruiming euthanasiewet ook “persoonlijke afweging”

Bij het dossier euthanasie krijgen de Tweede Kamerleden eveneens de vrijheid om een “persoonlijke afweging” te maken. Het signaal: vóór verruiming van de euthanasiewet stemmen is een legitieme en morele keuze. In de afspraken over euthanasie staat overigens niets over het beschermen van wilsonbekwame ouderen en kinderen tegen euthanasiaste artsen en familieleden – een steeds groter probleem waar zelfs het Openbaar Ministerie zich over buigt.

NIPT-test gratis

De NIPT-test achterhaalt of het ongeboren kind het syndroom van Down heeft, zodat het tijdig geaborteerd kan worden. Rutte IV gaat deze test gratis maken. Het doekje voor het bloeden is “voldoende tijd voor ‘counseling’” over de “mogelijkheid van leven met een beperking”. Woorden met een nare bijsmaak, nadat het akkoord een pagina eerder zegt: “Mensen met een beperking hebben een ongekend potentieel voor de samenleving”.

Lees ook: Laatste abortuscijfers: coronacrisis brengt geen daling

Verruiming embryowet

In Nederland mogen wetenschappers embryo’s niet langer dan 14 dagen laten ontwikkelen. Een rare regel, alsof het kind na twee weken de magische mantel van lichamelijke integriteit krijgt. Het is evenwel een betere regel dan het volledig vrijlaten van embryo-experimenten. Maar Rutte IV gaat wel die richting op. Het kabinet gaat kijken naar het opschuiven van de 14-dagengrens. Daarnaast wil het een einde aan “het verbod op het doen ontstaan van embryo’s voor andere doeleinden dan het laten ontstaan van een zwangerschap”.

Meer anticonceptie dus meer abortus

Anticonceptie is in strijd met Gods bedoeling voor seksualiteit. Bovendien heeft een deel van de anticonceptiemiddelen een abortieve werking: ze voorkomen bijvoorbeeld dat een verwekt kindje kan innestelen. Dat maakt het kabinetsvoornemen om anticonceptie “gratis en toegankelijk” te maken voor “kwetsbare groepen”, een pro-abortusplan. Een plan dat overigens niet uit de koker van D66 kwam, maar van ChristenUnie.

Bestel Catechismus tegen abortus

Betere registratie, maar hoe?

Het komend kabinet wil het inzicht verbeteren in de reden voor abortus. Het is onbekend hoe. Abortoria zijn berucht om hun tegenwerking in fatsoenlijke registratie. Toen de overheid in 2020 de abortuswet evalueerde, weigerden twee van de negen abortoria zelfs medewerking – ongehoord gezien hun volledige financiering door dezelfde overheid. Het is maar zeer de vraag of we komende jaren een accuraat beeld krijgen van waarom vrouwen overgaan tot abortus.

Niets over pro-life waken bij abortoria

Door het pro-life waken bij abortoria worden ongeboren kinderen het leven gered, wat uiteraard niet de bedoeling is van Dood66. Daarom spant de partij zich al jaren in voor een verbod op het waken, dat onder het grondwettelijk recht van betogen valt. Het nieuwe regeerakkoord zwijgt hierover. Dat kan positief opgevat worden: het kabinet streeft geen verbod na. Of negatief: het kabinet wil de ruimte behouden om beperkingen te bewerkstelligen. Veel zal afhangen van welke minister op Volksgezondheid komt. Stirezo blijft in ieder geval actie voeren met de petitie Waken bij abortuscentra is een recht en dat moet blijven!

Laatst bijgewerkt: 30 november 2023 11:29

Doneer