Steunverklaring

voor het stoppen van buitenlandse abortussubsidie

Abortuskaartje 2