Doneer

Elk jaar worden in Nederland 31.000 kinderen geaborteerd. Dit houdt in dat voor zes geboren baby’s, er één kind sterft.

De gevestigde machten financieren deze massale abortus. Zo vergoeden de zorgverzekeringen abortusbehandelingen, en subsidieert de overheid de lobby die abortus opdringt aan Afrikanen.

Stirezo ontvangt geen cent subsidie. Wij kunnen ons inzetten voor het ongeboren leven puur en alleen dankzij de giften van mensen als u. Mensen die hart hebben voor het ongeboren leven. Die inspringen waar de gevestigde machten het laten afweten.

Wilt u met een donatie Stirezo helpen opkomen voor het ongeboren leven?  Maak dan gift over op ons rekeningnummer NL19 ABNA 0460 3269 10, t.n.v. St. Recht Zonder Onderscheid, of betaal met iDEAL via onderstaand formulier:


Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Recht Zonder Onderscheid (Stirezo), zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. Wij respecteren de privacy van alle deelnemers aan deze campagne. De stichting stelt zich ten doel de waardigheid van het ongeboren leven te verdedigen in Nederland. U heeft te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Recht Zonder Onderscheid houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Met uw hulp blijft de vlam voor het ongeboren leven branden!MariaFatima

Stichting Recht Zonder Onderscheid heeft een ANBI-status. Donaties zijn dus fiscaal aftrekbaar. Ons RSIN-nummer is 802922570. Voor vragen of meer informatie, neem contact op.

Bij de Nationale Gebedsdag van Stirezo nemen wij trouw een beeld van de Heilige Maagd Maria mee (zie rechts). Zij was het die in Fatima de gelovigen beloofde: Uiteindelijk zal mijn Onbevlekt Hart zegevieren!