Doneer

Elk jaar worden in Nederland 31.000 kinderen geaborteerd. Dit houdt in dat voor zes geboren baby’s, er één kind sterft.

Dat is onmenselijk en onnodig. Stirezo komt daarom in actie tegen abortus en voor het welzijn van moeder en kind. In de politiek en op straat, maar ook op de stoep van abortuscentra waar we echte hulp verlenen.

Stirezo ontvangt geen cent subsidie. Wij kunnen ons inzetten voor het ongeboren leven puur en alleen dankzij de donaties van mensen als u.

Help Stirezo met een donatie opkomen voor de ongeboren kinderen. U kunt uw gift overmaken naar:
Bankrekeningnummer (IBAN): NL16 ABNA 0824 7500 47
Ten name van: Stichting Civitas Christiana
Onder vermelding van (belangrijk!): Webdonatie Stirezo + Uw adres

Doneren kan ook met iDEAL, via onderstaand formulier:


Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana, zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. Wij respecteren de privacy van alle deelnemers aan deze campagne. U heeft te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.