Steunverklaring

voor het voortzetten van de verdediging van het ongeboren kind

Censorship mouth