10 redenen waarom abortus een kwaad is

10 redenen waarom abortus een kwaad is

THEMA'S:

Sinds de legalisatie van abortus in 1984 zijn er meer dan een miljoen kinderen vermoord in Nederland. Per dag worden drie schoolklassen geaborteerd. Tegen de tijd dat u klaar bent met het lezen van dit artikel, zal er weer een leven verloren zijn gegaan. Er zal een streep getrokken worden door het plan, dat God voor deze mensen had gemaakt. Kunnen wij onverschillig blijven toekijken bij zo'n immense afslachting? NEE. Lees daarom de top 10 redenen waarom abortus verkeerd is en waarom we er ons tegen moeten blijven verzetten. De redenen zijn opgesteld door de American Society for the Defense of Tradition, Family and Property.

1. Abortus beledigt God

Abortus is niet slechts een persoonlijke keuze. Het is een ernstige belediging van God en Zijn schepping. De strijd tegen abortus is altijd een religieuze strijd geweest, een strijd die in Amerika voornamelijk gevoerd wordt door katholieken. Dit komt doordat de leer van de katholieke Kerk omtrent dit thema zeer duidelijk en ondubbelzinnig is: Het uitvoeren van abortus staat gelijk aan een moord. Er zijn geen uitzonderingen toegestaan, er is geen compromis mogelijk.

2. Onze dodelijkste oorlog

De terreurstrijd die voortdurend omwille van abortus wordt gevoerd, heeft geleid tot een nieuw nationaal bewustzijn van de enorm hoge prijs die deze strijd tot nu toe al gekost heeft en nog steeds kost. Voor velen heeft ze ook een verlangen naar vrede teweeggebracht. Desondanks gaat de verschrikkelijkste oorlog onverminderd verder. Dit is een oorlog zonder grenzen die maar liefst 58 miljoen Amerikanen in slechts 47 jaar van het leven heeft beroofd. Een dergelijke verschrikkelijke teistering overtreft zelfs de ergste acties van terroristen. Deze teistering raakt namelijk de kern van de mensheid: het gezin. Door het vernietigen van de meest basale band - die tussen de moeder en het kind - lost abortus de waardevolle lijm op die ons land bij elkaar houdt.

Hoewel de moeder en het kind de eerste slachtoffers zijn, is er geen enkel element van onze maatschappij dat niet wordt aangetast door abortus. Moeder, kind, vader, echtgenoot, tante, oom, vriend, broer of zus en grootouders leiden allemaal aan de littekens van het mes van de aborteur. Vrede in het buitenland betekent niets zonder vrede thuis.

Waken bij abortuscentra is een recht en moet dat blijven!

3. Het leven begint vanaf de conceptie

Deze definitie is terug te vinden in elk respectabel medisch leerboek. Het is irrationeel en sofisterij om leven pas vast te stellen op een bepaald punt na de fusie van het eitje van de moeder en het zaadje van de vader. Slechts machines zoals klokken en auto’s ontstaan deel voor deel. Levende wezens beginnen op een zeker moment te bestaan en ontvouwen zich geleidelijk aan volgens hun genetisch potentieel. Het menselijk leven ontstaat op het moment van de conceptie, ook al bestaat het op dat moment nog maar uit een enkele cel. Niet het gewicht of de lengte is belangrijk, maar het wezen - dat volledig mens is. De ongeboren baby heeft een eigen, onveranderlijke en onherhaalbare genetische code. Deze code is en blijft het hele leven lang uniek in de geschiedenis. En aan het nieuw ontstane wezen zal enkel nog voeding en zuurstof toegevoegd worden.

4. De mensheid moet het onschuldige leven verdedigen

Het eerste en belangrijkste instinct van de mens is het behouden van het leven. Het begint met zelfbehoud en breidt zich uit naar de gehele mensheid. Door familiebanden, relaties en uiteindelijk door het gemeenschappelijke behoren tot het menselijke geslacht. “Zwangerschapsafbreking” stopt het kloppen van het hart van een onschuldig menselijk wezen en is in strijd met de basisvoorwaarden van de menselijke natuur. Het is een verzaken aan natuurwetten en het heeft Amerika achtergelaten als een land dat zonder de hulp van massamigratie niet in staat is zichzelf te bevolken.

5. Abortus is onveilig

In vergelijking met andere medische procedures is de abortusindustrie grotendeels ongereguleerd. Hoewel er geen statistieken zijn van het aantal vrouwen dat gestorven is door een mislukte ingreep, heeft LifeDynamics.com een lijst samengesteld van 249 vrouwen die gestorven zijn door legale abortussen.[1] Verder gaf het National Cancer Institute aan dr. Janet Daling, een voorstander van abortus, de opdracht om samen met haar collega’s aan het Fred Hutchinson Cancer Research Center onderzoek te doen naar een eventuele samenhang tussen abortus en kanker. Uit dit onderzoek bleek het volgende: binnen een groep van vrouwen die allemaal minstens eenmaal zwanger zijn geweest, hadden de vrouwen die een abortus ondergingen 50% meer kans op borstkanker dan de anderen.[2]
Ook het officiële tijdschrift van de Catholic Medical Association, The Linacre Quarterly, publiceerde een studie met gelijkaardige resultaten: “Er is een wereldwijd bewijs dat spreekt voor een samenhang tussen een uitgevoerde abortus en borstkanker”.[3]

Minister, stop de Nederlandse financiering van buitenlandse abortus!

6. Een biogenetische Toren van Babel

In een cynische maar logische progressie brengt de cultuur van de dood het menselijk leven tot het punt van zelfvernietiging. Haar nieuwe grenzen zijn embryonale stamcel-onderzoeken en het onderzoek naar menselijke klonen. In naam van de wetenschap en de gezondheid wordt het menselijk leven vernietigd bij haar aanvang. Het klonen in “gelimiteerde” maten wordt benut om bruikbare cellen te produceren, die dan weer geoogst en gemanipuleerd kunnen worden ten voordele van de levende mensen.

Kortom, de nog overgebleven ethische barrières die de menselijke waardigheid en Gods rechten in de Schepping beschutten, worden gestaag afgebroken. De biotechnische revolutie heeft niet enkel het doel om ziektes te genezen. Deze revolutie wil ook een brave new world door genetisch gesleutel en wil de samenstelling en het ontwerp van de mens zelf veranderen. We kunnen niet toestaan, dat God verder uitgedaagd en dat deze “nieuwe Toren van Babel” voltooid wordt. Dit alles zou zich namelijk nog eens al een doos van Pandora kunnen ontpoppen en een ongekende ethische en morele catastrofe teweegbrengen in ons land.

7. Het doorbreken van de abortuscyclus

Abortus is een zonde die veel en verregaand kwaad met zich meebrengt. De abortusmentaliteit verwoest het gezin. Ze maakt het moeilijk voor de jonge Amerikanen die het geluk hadden de zwangerschap te overleven, om een hecht gezin te vinden die onverbrekelijk verbonden is door het huwelijk tussen één man en één vrouw. Kinderen hebben families nodig die hun verzorgen, hun onschuld beschermen en helpen bij de ontwikkeling van hun persoonlijkheid.

Nog meer hebben kinderen behoefte aan een thuis, dat hun de mogelijkheid biedt om het geloof te ontdekken. Dat stelt hen in staat om God te leren kennen, te dienen, hem lief te hebben en om eens gelukkig bij Hem te kunnen zijn in het hiernamaals. Zolang als het traditionele gezin in gevaar is, zullen we niet in staat zijn om de machten achter de abortusindustrie te kunnen breken. Zolang het geloof dood blijft bij de zielen kunnen we niet afrekenen met de verdorvenheid van seksuele immoraliteit, die de verontreinigde bodem is waar de abortusbeweging op groeit en bloeit.

8. Roe versus Wade: 47 jaar leugens

Het is nu 47 jaar geleden dat het Amerikaans Hooggerechtshof naar aanleiding van de beruchte Roe vs. Wade-zaak abortus provocatus legaliseerde. Deze beslissing was gebaseerd op een onvoorstelbare hoeveelheid leugens. Leugens die de gruwelijke dood van ondertussen al meer dan 58 miljoen onschuldige ongeboren baby’s hebben veroorzaakt. Hoe kan zo'n slachtpartij, waarvan het slachtofferaantal vergelijkbaar is met dat van de regimes van Hitler en Stalin, getolereerd worden in een land zoals de Verenigde Staten? In een een republiek die naar verluidt gebaseerd is op morele waarden en op mensenrechten?

Stop gedwongen euthanasie

9. Stop met de leugens!

Het hart van het ongeboren kind begint op de 24ste dag te kloppen en de hersengolven worden al na 43 dagen gemeten.[4] Als deze criteria gebruikt worden om de dood vast te stellen, waarom kunnen ze dan niet tevens dezelfde maatstaven gebruiken om leven vast te stellen bij een vrucht in de moederschoot? Na 14 weken kan het ongeboren kindje al pijn voelen.[5] Vanaf 22 weken kunnen te vroeg geboren baby's al buiten de moederschoot overleven.[6] Een embryo is geen 'ontwerp' dat pas na verloop van tijd een mens wordt. Een embryo is een mens.

10. Het gladde ijs

Eerst waren het de anticonceptiva. Toen abortus en het homo-“huwelijk”. Nu ook de euthanasie op zieken en ouderen. Hoe lang nog voordat vernietigingskampen voor mensen met een ongewenste ideologie aanvaard zullen worden? Als abortus overal ter wereld geaccepteerd is, welke logische argumenten hebben we dan om euthanasie en andere vormen van moord en tirannie tegen te houden...?


[1]LifeDynamics.com: "The Pro Choice Death List" accessed on June 20, 2017. http://www.safeandlegal.com/th...

[2]Journal of the National Cancer Institute: "Risk of breast cancer among young women: relationship to induced abortion," accessed on June 20, 2017. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p...

[3]A. Patrick Schneider, Christine M. Zainer, Christopher Kevin Kubat, Nancy K. Mullen & Amberly K. Windisch (2014) The breast cancer epidemic: 10 facts, The Linacre Quarterly, 81:3, 244-277, DOI: http://dx.doi.org/10.1179/2050...

4. Is a Baby Human from the Beginning?, Human Life International, https://www.hli.org/resources/...

[5] Between-Hospital Variation in Treatment and Outcomes in Extremely Preterm Infants, The New England Journal of Medicine, May 7, 2015: http://www.nejm.org/doi/full/1...

[6]Fact #13: The 8 week+ unborn baby feels real physical pain during an abortion, AbortionFacts.com: http://www.abortionfacts.com/f...

Laatst bijgewerkt: 16 april 2021 14:16

Doneer