21 uitspraken van abortuspionier Margaret Sanger die elke pro-lifer moet kennen

THEMA'S:
Margaret Sanger (1879 - 1966) was oprichtster van Planned Parenthood. Tot deze organisatie behoort ook de Nederlandse Rutgers Stichting. Sanger staat bekend als voorvechtster van vrouwenrechten, maar propageerde abortus, racisme, eugenetica, kinderhaat, en andere dwalingen. Wij hebben haar schokkende uitspraken vertaald. https://www.youtube.com/watch?v=ChCjgYGTL4Y&feature=youtu.be
 1. "Maar wat mij betreft, ik geloof dat er geen baby's meer moeten zijn."
-- Interview met John Parsons (1947)
 1. "Het meest genadevolle dat de grote familie doet voor één van haar pasgeboren leden is het te doden."
-- Margaret Sanger, Woman and the New Race, hoofdstuk 5, "The Wickedness of Creating Large Families" (1920)
 1. "We willen niet dat bekend wordt dat we de negerbevolking willen uitroeien..."
-- Brief aan dr. Clarence J. Gamble (10 december 1939), p. 2
 1. “Ik accepteerde een uitnodiging om te spreken tot de vrouwelijke tak van de Ku Klux Klan… Ik werd begeleid naar het podium, werd geïntroduceerd en begon te spreken... Uiteindelijk, door simpele illustraties, geloofde ik dat ik mijn doel had bereikt. Een dozijn uitnodigingen om tot soortgelijke groepen te spreken werd aangeboden.”
-- Margaret Sanger, An Autobiography (1938), p. 366
 1. “Ik denk dat de grootste zonde in de wereld is kinderen in de wereld te brengen die ziektes hebben van hun ouders, die geen kans hebben om in de wereld daadwerkelijk een mens te zijn… Misdadigers, gevangenen, allerlei soorten dingen waarmee ze simpelweg getekend zijn wanneer ze geboren worden. Dat is vind ik de ergste zonde—die mensen kunnen—kunnen begaan.”
-- Interview met journalist Mike Wallace (1957) https://www.youtube.com/watch?v=CrkrkSiFApA&feature=youtu.be
 1. “Het meest ernstige kwaad van onze tijd is het aanmoedigen van het in de wereld brengen van grote gezinnen. De meest immorele praktijk van alledag is het krijgen van te veel kinderen..."
-- Margaret Sanger, Woman and the New Race, hoofdstuk 5, "The Wickedness of Creating Large Families"
 1. “Eugenetica zonder geboortebeperking lijkt ons een op zand gebouwd huis. Het is overgeleverd aan de genade van de aanzwellende stroom gebrekkigen.”
-- Margaret Sanger, Birth Control and Racial Betterment. The Birth Control Review (1919)
 1. “Als een voorstander van geboortebeperking, wens ik gebruik te maken van de huidige mogelijkheid erop te wijzen dat het gebrek aan balans tussen de geboortecijfers van de ‘ongeschikten’ en de ‘geschikten’, klaarblijkelijk de grootste huidige bedreiging voor de beschaving, nooit gecorrigeerd kan worden door het instellen van een wieg-wedstrijd tussen deze twee categorieën.”
-- Margaret Sanger, The Eugenic Value of Birth Control Propaganda. The Birth Control Review (1921), p. 5
 1. “Het meest urgente probleem vandaag de dag is hoe de overmatige vruchtbaarheid van de mentaal of fysiek beperkten te beperken en ontmoedigen.”
-- Margaret Sanger, The Eugenic Value of Birth Control Propaganda. The Birth Control Review (1921), p. 5
 1. "Er moeten geen kinderen meer geboren worden wanneer ouders, hoewel ze zelf gezond zijn, er achter komen dat hun kinderen fysiek of mentaal beperkt zijn.”
-- Margaret Sanger, When Should A Woman Avoid Having Children? Birth Control Review (november 1918), 6-7, Margaret Sanger Microfilm, S70:807
 1. “Een huwelijksakte zal op zichzelf een man en vrouw alleen het recht geven op een gemeenschappelijke huishouden en niet het recht op ouderschap."
-- Margaret Sanger, America Needs a Code for Babies, artikel 3 (27 maart 1934)
 1. "Geen vrouw zal het wettelijk recht bezitten om een kind te baren, en geen man zal het recht hebben om vader te worden zonder een toestemmingsverklaring voor ouderschap."
-- Margaret Sanger, America Needs a Code for Babies, artikel 4 (27 maart 1934)
 1. "Toestemmingen voor ouderschap zullen na aanvraag uitgegeven worden door de autoriteiten van de stad, streek of staat aan getrouwde stellen, zolang ze financieel in staat zijn te zorgen voor een toekomstig kind, de kwaliteiten hebben die nodig zijn om een kind goed op te kunnen voeden, geen overdraagbare ziektes hebben, en, in het geval van de vrouw, er geen medische indicatie is dat het moederschap leidt tot dood of blijvende gezondheidsschade."
-- Margaret Sanger, America Needs a Code for Babies, artikel 5 (27 maart 1934)
 1. "Geen toestemming voor ouderschap zal geldig zijn voor meer dan een geboorte..."
-- Margaret Sanger, America Needs a Code for Babies, artikel 6 (27 maart 1934)
 1. "Pas een streng en rigide beleid van sterilisatie en segregatie toe op dat deel van de bevolking waarvan nakomelingen besmet zijn, of wiens erfelijkheid zo is dat onwenselijke eigenschappen doorgegeven kunnen worden aan hun kinderen."
-- Margaret Sanger, My Way to Peace, Margaret Sanger Papers, Library of Congress 130:198 (17 januari 1932)
 1. "... deze twee woorden [geboorte beperking] vatten onze hele filosofie samen... Het betekent het vrijkomen en cultiveren van de betere elementen in onze samenleving, en de geleidelijke onderdrukking, eliminatie en uiteindelijke uitroeiing, van beschadigde bestanddelen – die menselijke onkruiden die het bloeien van de mooiste bloemen van de Amerikaanse beschaving bedreigen."
-- Margaret Sanger, High Lights in the History of Birth Control (oktober 1923)
 1. "Georganiseerde liefdadigheid is op zich het symptoom van een kwaadaardige sociale ziekte..."
-- Margaret Sanger, The Pivot of Civilization (1922)
 1. "Mijn eigen standpunt is dat de katholieke leer onlogisch is, niet in overeenkomst met wetenschap, en zeker strijdig met sociaal welzijn en rasverbetering."
-- Margaret Sanger, The Pope's Position on Birth Control (27 januari 1932)
 1. “Al onze problemen zijn het gevolg van te veel fokken van de arbeidersklasse... Kennis van geboortenbeperking is wezenlijk moreel. Haar algemene, doch voorzichtige, praktijk moet leiden tot een hogere individualiteit en uiteindelijk tot een schoner ras.”
-- Margaret Sanger, Morality and Birth Control (februari-maart 1918)
 1. “Zwakbegaafdheid zet zichzelf voort door groepen die volledig onverschillig zijn tegenover hun rasverantwoordelijkheden. En het is grotendeels dit soort mensheid waar we nu gebruik van maken om onze wereld te bevolken voor de komende generaties. In deze orgie van vermenigvuldiging en bevolken van de aarde, is dit type pari passu die afschuwelijke kwaadheden aan het vermeerderen en voortzetten welke we, als we willen dat beschaving overleeft, moeten uitrukken bij de wortels.”
-- Margaret Sanger, The Pivot of Civilization (1922)
 1. “Geboortebeperking zelf, vaak veroordeeld als schending van de natuurwet, is niets meer of minder dan het mogelijk maken van het proces de ongeschikten te wieden of geboorten te voorkomen van gebrekkigen of van hen die gebrekkig zullen worden. Als we raciale voortuitgang willen boeken moet deze ontwikkeling van de vrouw vooraf gaan aan moederschap bij elke individuele vrouw.”
-- Margaret Sanger, Woman and the New Race (1920) Bron: TFP Student Action

⇒ Stirezo komt op voor de bescherming van ongeboren kinderen tegen abortus. Steun ons pro-life werk en help met een donatie!

Laatst bijgewerkt: 9 juni 2021 10:16

Doneer