Aartsbisschop haalt uit: Westen gebruikt ontwikkelingshulp als "Trojaans paard" voor abortus

Aartsbisschop haalt uit: Westen gebruikt ontwikkelingshulp als "Trojaans paard" voor abortus

THEMA'S:

Aartsbisschop Bernardito Auza heeft flink uitgehaald naar westerse landen. Die gebruiken volgens hem 'ontwikkelingshulp' als Trojaans paard om abortus op te dringen aan Afrikaanse landen.

'Ideologische kolonisatie'

Auza, ambassadeur van het Vaticaan bij de Verenigde Naties, deed zijn uitspraken tijdens VN-sessie over de toestand van vrouwen. Hij spreekt van 'ideologische kolonisatie' door het opdringen van abortus en anticonceptie.

Bevolkingspolitiek

Geld dat eerst gegeven werd voor objectieve hulp als watervoorziening en hygiëne, wordt nu bestemd voor 'bevolkingspolitiek', aldus Auza. Dit tot consternatie van de Afrikaanse bisschoppen, die hiertegen in 2015 een gezamenlijke verklaring publiceerden.

Waken bij abortuscentra is een recht en moet dat blijven!

'Niet aflatende agressie'

De Afrikaanse bisschoppen schrijven: "Zelfzuchtige en perverse belangen dringen zichzelf op aan ons continent met een snelheid die blijft toenemen, met niet aflatende agressie, op een steeds meer georganiseerde en krachtig gefinancierde wijze. Ze introduceren individualisme en hedonisme, die beide zo vreemd zijn aan wie wij zijn en wat wij willen zijn, in onze samenlevingen."

'Kolonialistische geest'

Auza sluit aan: "Dit is een vreeswekkende herleving van de kolonialistische geest, onder de dekmantel van aantrekkelijke begrippen als vrijheid, gelijkheid, rechten, autonomie, democratisering en ontwikkeling."

Stoppen met SheDecides

Een vreeswekkende herleving van de kolonialistische geest... Laat de Nederlandse regering deze woorden in zijn oren knopen. De regering moet direct stoppen met steun aan SheDecides, bij uitstek een kolonialistisch project dat een individualistisch hedonisme opdringt aan arme landen.

Laatst bijgewerkt: 20 juni 2022 15:57

Doneer