Abortus als ontslagbescherming

Abortus als reden om je baan juist niet te verliezen, ook wil de werkgever je kwijt. (Beeld: Sora Shiamazaki via Pexels.com)

Abortus als ontslagbescherming

THEMA'S:

Een vrouw wordt ontslagen, nadat ze abortus heeft gepleegd. Met andere woorden: omdat ze haar eigen ongeboren kind heeft laten doden. Het bericht in De Standaard, dat het geval beschrijft, vermeldt niet het precieze motief van het ontslag, alleen dat het met de abortus samenhangt.

Abortus kan werkgever diep schokken

Was de werkgever moreel geschokt dat zijn werkneemster haar ongeboren kind had laten doden? Dat zou op zich te begrijpen zijn. Of abortus nu in de strafwet staat of niet (wat overigens nog wel het geval is), het is in ieder geval een objectieve misdaad, het nemen van een mensenleven en dus een zware zonde, die een overtreding van zowel de natuurwet als de goddelijke wet inhoudt. Het kan het beeld dat een werkgever van een vrouw heeft, totaal veranderen. Zijn vertrouwen is geschokt, want waartoe is een dergelijke vrouw nog meer in staat?

Precieze motivering van ontslag blijft onduidelijk

Het bericht spreekt inderdaad van “verwateren van prestaties en geschonden vertrouwen”. Eerder functioneringsgesprekken waren ook al negatief voor haar uitgevallen. Hoe dat ook zij, de rechter (of het een mannelijke of vrouwelijke rechter is vermeldt het bericht evenmin) is van mening dat er een verband bestaat tussen de abortus en het ontslag. Welk verband, maakt het bericht opnieuw niet duidelijk. Het kan ook zijn dat de rechter meent dat de werkgever de abortus alleen maar heeft aangegrepen om van een ongewenste werkneemster af te komen.

STI WhatsApp-banner

‘Discriminatie op grond van geslacht’

Het gekke van het geval is dat de rechter het ontslag nu verbiedt op grond van het feit dat alleen vrouwen zwanger kunnen worden en dat ontslag wegens abortus daarom discriminatie op grond van geslacht zou zijn. “Merkwaardig”, twittert de Vlaamse advocaat Fernand Keuleneer. “Het lijkt me veeleer een onderscheid in behandeling tussen vrouwen: een vrouw zonder en een vrouw mèt abortus, en niet een onderscheid in behandeling tussen vrouw en man...”

Werkneemster verbindt abortus met ontslag

Je zou het ook van deze kant kunnen bekijken. Kennelijk voldeed de werkneemster al langere tijd niet meer. De abortus was de druppel die de emmer deed overlopen of is door de werkgever puur als aanleiding voor een ontslag aangegrepen. De werkneemster van haar kant kon, ondersteund door een ‘Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen’, haar ontslag dus gemakkelijk met de abortus in verband brengen en vervolgens slim presenteren als een man-vrouw discriminatiekwestie. Als ‘zwangerschapsdiscriminatie’. Daarmee ligt de feministische bal op de stip en de rechter (m/v?) knalt die erin.

Abortus als ontslagbescherming

Wat betekent dit? De abortus was niet de eigenlijke reden van ontslag, maar fungeert hier uiteindelijk wel als ontslagbescherming. Zo leidt het feministische stokpaardje van abortus tot een wereld op zijn kop: dankzij het doden van je ongeboren kind, heb je je baan behouden. De werkgever zit, voor zolang het duurt, met een disfunctionele werkneemster opgescheept. Voor even is de vrouw ‘overwinnaar’, maar het verandert niets aan de abortus zelf. Zij zal de gevolgen daarvan de rest van haar leven met zich meedragen.

Laatst bijgewerkt: 20 juni 2023 14:34

Doneer