Abortus en euthanasie: zondige daden maken een zondige samenleving

De zonde ruïneert de samenleving.

Abortus en euthanasie: zondige daden maken een zondige samenleving

THEMA'S:

Vandaag de dag vragen velen zich af wat onze samenleving zo ongelooflijk verkeerd heeft doen gaan. Zij vragen zich af hoe zovele miljoenen Nederlanders in een tijdsbestek van enkele decennia van godvrezende, gebodsgetrouwe burgers zijn veranderd in hedonistische, immorele en zelfs criminele neobarbaren.

Morele ineenstorting

Er zijn vele oorzaken voor deze transformatie. Ik geloof echter dat twee belangrijke factoren hebben bijgedragen aan deze snelle morele ineenstorting van Nederland. Ik denk verder dat deze morele ineenstorting zal leiden tot een materiële ineenstorting.

Invoering van anticonceptie

De eerste factor was de invoering van anticonceptie, waardoor daden werden gescheiden van hun gevolgen. Het natuurlijke doel van de huwelijksdaad is voortplanting. Als dat doel wegvalt, houden we ons seksuele gedrag niet in toom. Als gevolg daarvan doen ontucht, overspel en pornografie hun intrede in de samenleving, omdat er geen belemmeringen zijn. De kans op een buitenechtelijk kind wordt aanzienlijk verkleind wanneer anticonceptie wordt toegepast.

Abortus

De tweede factor was de invoering en aanvaarding van abortus provocatus. Het immorele misbruik van de huwelijksdaad opende de sluisdeur naar ongebreidelde ontucht en overspel. Anticonceptie was echter niet onfeilbaar. Het mislukte vaak. Om deze mislukkingen op te vangen was dus abortus nodig, of de moedwillige moord op een ongeboren kind.

Van kwaad tot erger

De aanvaarding van de ernstige kwaden van voorbehoedsmiddelen en abortus heeft het geweten van miljoenen mensen afgestompt wat betreft seksueel gedrag. Wanneer een mens morele verdorvenheid aanvaardt in de explosieve seksuele hartstochten, duwt de duivel die ziel om nog ergere extreme manifestaties van de zonden tegen het zesde en negende gebod over reinheid te zoeken. Hij duwt de grenzen van het immorele gedrag naar groepsseks, homoseksueel gedrag, "transgender" fantasieën, in een poging om ze mainstream te maken. Zelfs bestialiteit en pedofilie worden aanvaardbaarder voor een klein maar groeiend deel van de samenleving.

Geen grens aan perversie

Zodra een mens consequenties van daden scheidt, is er geen grens meer aan het perverse gedrag dat mogelijk is. Wat abortus betreft, heeft deze factor als bijkomend effect dat het geweten van de mensen over de waarde van het leven wordt afgestompt. Als we de slachting van een ongeboren kind aanvaardbaar en zelfs heilzaam vinden, hoe kunnen we dan enig facet van het leven respecteren?

Liegen wordt makkelijker

Het aanvaarden van de slachting van een onschuldig kind maakt het veel gemakkelijker om iemand die al geboren is aan te vallen, te beroven of te doden. Het is ook veel gemakkelijker om te liegen, te bedriegen, te stelen of moedwillig fraude te plegen.

Snelle pad naar de hel

Er zijn vandaag de dag veel kritieke gevechten om de christelijke beschaving te verdedigen. Maar totdat de samenleving de opperste ernst van abortus en voorbehoedsmiddelen begrijpt en verwerpt, zal de ondeugd de mensen blijven leiden op het snelle pad naar de hel. De scheiding van daden en hun gevolgen heeft ook geleid tot de ontkenning van de realiteit van de hel. Het gevolg van ernstige zonde is de hel. Wanneer de gevolgen op aarde worden onderdrukt, zijn de mensen geneigd de eeuwige consequentie te negeren totdat het te laat is.

Kolossale morele crisis

De wortel van deze morele crisis gaat veel verder terug dan de jaren zestig. Het lijdt echter geen twijfel dat de explosie van anticonceptie en abortus aanzienlijk hebben bijgedragen tot onze kolossale morele crisis. Inderdaad, alle slechte daden hebben gevolgen en leiden tot ergere daden en houdingen. We moeten niet verbaasd zijn dat Satanisme steeds meer geaccepteerd wordt.

Protesteren tegen abortus is belangrijk

Daarom geloof ik dat protesteren tegen abortus zo belangrijk is. Het zet de hele seksuele revolutie op losse schroeven. Daarom ook moeten wij overal bidden, ook op het openbare plein, om Gods genade te vragen die de Nederlanders ertoe brengt zonde en ondeugd af te wijzen en terug te keren naar het huis van de Vader.

Dit artikel is, met lichte aanpassingen naar de Nederlandse situatie, een vertaling van "Sinful Acts Have Consequences That Impact Society" en verscheen eerder op tfp.org.

Laatst bijgewerkt: 29 november 2023 17:20

Doneer