Abortus is een slag in het gelaat van God

THEMA'S:

"Iedere doelbewuste moordaanslag op een weerloos kind in de moederschoot, is een slag in het gelaat van een liefdevolle Schepper." Zo sprak pro-life priester Jan Koopman over abortus. Hij overdreef niet. Abortus is werkelijk een slag in het gelaat van God.

God is de Schepper van hemel en aarde. Alles is door Hem gemaakt. Het beledigt God als Zijn scheppingswerk vernield wordt door ons mensen. Het beledigt God bijzonder als Zijn meest geliefde schepsel, de mens, onschuldig gedood wordt. Precies dat gebeurt bij abortus.

Om goed doordrongen te worden van de ernst van abortus, kijken wij naar de eerste moord uit de geschiedenis: die van Kaïn op Abel. Als God geen acht slaat op Kaïns offer maar wel genadig neerkijkt op het offer van diens broeder Abel, ontsteekt Kaïn in woede en vermoordt zijn broer.

Als straf voor zijn misdaad wordt Kaïn door God vervloekt. Kaïn heeft het leven ontnomen van een mens, van het hoogtepunt van Gods Schepping. Dat is een slag in Zijn gelaat. Dat alleen al zou moeten doen afzien van abortus. Wie abortus pleegt, ontneemt het leven van Gods geliefde schepsel dat het ongeboren kind is.

Als God aan Kaïn vraagt waar diens broeder is, zegt Kaïn: "Ik weet het niet, moet ik soms mijn broer nog bewaken?" (Gen. 4:9) Kaïn heeft net zijn naaste bloedverwante van het leven beroofd. Dat terwijl hij als broer de plicht heeft om naar Abel om te kijken! Het lijkt alsof Kaïn ergens weet niet slechts een mens te hebben vermoord, maar een mens voor wie hij bijzondere verantwoordelijkheid draagt. Hij weet gezondigd te hebben, maar verwerpt de plicht die God hem gesteld heeft.

Bij abortus is dit niet anders. Als een vrouw abortus pleegt, vermoordt zij niets slechts een mens, maar een mens die onder haar bijzondere bescherming is gesteld. Nog meer dan Kaïn is de moeder verplicht om te kijken naar haar ongeboren kindje, dat door God aan haar schoot is toevertrouwd. Dit neemt overigens niet weg dat ook de vader verantwoordelijk is voor wat er met zijn kind gebeurt.

Nadat Kaïn zijn handen in onschuld wast, zegt God: "Wat hebt gij gedaan? Het bloed van uw broer roept luid tot Mij uit de grond." Hier roept niet slechts het bloed van Abel, maar van alle onschuldigen die nadien zijn gedood. De grond door God geschapen voor ons, om hier op aarde Hem te dienen, wordt door de mens misbruikt om Zijn dienaren het leven te ontnemen.

De Bijbel vertelt hoe Kaïn om zijn daad vervloekt wordt door God. "Gij jaagt mij thans van het akkerland weg", zo treurt de moordenaar, "en ik zal mij voor uw aanschijn moeten verbergen; dan zal ik een zwerver en vluchteling zijn op de aarde, er iedereen die mij vindt, zal mij doden."

God is echter barmhartig. Hij voorkomt dat Kaïn gedood wordt. Later zal God Zijn Zoon sturen. Zelfs moordenaars mogen komen tot "Jezus, den Middelaar van het Nieuwe Verbond; tot het Bloed der besprenkeling, dat iets beters afroept dan Abels bloed", aldus de H. Paulus aan de Hebreëen.

Abortus is een slag in het gelaat van God omdat het Zijn scheppingswerk vernietigt. Bedenk hoeveel meer kinderen er zouden zijn als abortus niet bestaat!

Laatst bijgewerkt: 9 juni 2021 10:03

Doneer