Abortusactivisten proberen Mars voor het Leven te verstoren

De politie moest eraan te pas komen om de abortusactivisten zover terug te dringen dat de Mars voor het Leven in goede orde door Brussel kon trekken. (Foto: Stirezo)

Abortusactivisten proberen Mars voor het Leven te verstoren

THEMA'S:

"Het Amerikaanse Hooggerechtshof draaide zijn foutieve beslissing vijftig jaar na Roe v. Wade terug. Het erkende duidelijk dat er géén grondwettelijk recht op abortus bestaat."

Ook Stirezo liep mee

Dit kozen de organisatoren als uitgangspunt voor de Mars voor het Leven 2023 in Brussel. "En dit geeft ons hoop.” Die hoop was dan ook het motief voor de Mars die op Palmzondag 2 april door de Belgische hoofdstad trok. Ook Stirezo nam aan de Mars deel.

230402 Mars vh Leven Brussel STI

Ook Stirezo was op de Mars voor het Leven in Brussel vertegenwoordigd. (Foto: Stirezo)

EU wil abortus als grondrecht doordrijven

De Mars startte op het Poelaertplein, voor het Justitiepaleis, en keerde daar weer terug. Er namen zo’n 1.500 mensen aan deel, waaronder veel jonge gezinnen, studenten, tieners en kinderen. Maar hoe verheugd de marslopers ook zijn over de vernietiging van Roe v. Wade, zij zijn ook bezorgd over de tegengestelde trend in Europa: namelijk om abortus door te drijven als vermeend grondrecht. Die trend bleek ook uit de aanwezigheid van een handvol agressieve tegendemonstranten en de noodzaak van politiebegeleiding.

STI WhatsApp-banner

Géén uitbreiding van euthanasiewet

In plaats van de gemakzuchtige optie het ongeboren kind te doden eisten de demonstranten, zoals een van hen zei “duidelijke en concrete manieren die echte oplossingen centraal stellen in het leven van vrouwen, voor henzelf en voor hun ongeboren kind". Zoals een spandoek het uitdrukte: ‘Los het probleem op, niet het kind’. Behalve van ongeboren kinderen staan ook de levens van ouderen en zieken onder druk, aldus Clara Life, de organisator van de mars. Daarom wil men een hervorming van de euthanasiecontrolecommissie en geen uitbreiding van de euthanasiewet in België.

230402 Mars vh Leven Brussel sfeerbeeld

De hinder van abortusactivisten kon uiteindelijk de goede sfeer tijden de Mars voor het Leven niet bederven. (Foto: Stirezo)

‘Draagmoederschap schendt kinderrechten’

De organisatoren verzetten zich ook tegen draagmoederschap. "Enkele jaren geleden werd dat nog veroordeeld door het Europees Parlement,” benadrukken ze, “maar onlangs is er een poging gedaan om via de achterdeur draagmoederschap op te leggen aan alle Europese lidstaten door elk land te verplichten draagmoederschap te erkennen wanneer het in een andere lidstaat is ingesteld en daar legaal is". Clara Life wijst erop dat de Europese Commissie haar macht aan het uitbreiden is en roept het Belgische parlement op "duidelijk te verklaren dat draagmoederschap een schending is van de rechten van het kind en van het beginsel van non-commercialisering van het menselijk lichaam".

230402 Mars vh Leven Brussel verstoring 2

Abortusactivisten probeerden door zich aan elkaar vast te klampen een blokkade te vormen tegen de Mars voor het Leven. Dankzij optreden van de Brusselse politie slaagden zij daar niet in. (Foto: Stirezo)

Politie grijpt in tegen abortusactivisten

Abortusactivisten poogden de Mars voor het Leven te verstoren. Zij wachtten de marslopers op een rotonde op en wierpen zich daar op de grond. Ze klampten zich aan elkaar vast om zo een blokkade te vormen. Met twee megafoons werden vulgaire slogans naar de vreedzame betogers geschreeuwd, waarop de politie ingreep en de betogers met een muur van politiebusjes afschermde. Hoewel de politie wel enkele agressieve abortusactivisten buiten gevecht stelde, werd niemand gearresteerd. Beschermd door de politie keerde bij terugkomst op het Poelaertplein de rust en gemoedelijke sfeer onder de marslopers terug.

Laatst bijgewerkt: 4 april 2023 20:06

Doneer