Abortuskampioene Ploumen wordt de nieuwe leider van de PvdA

Abortuskampioene Ploumen wordt de nieuwe leider van de PvdA

THEMA'S:

Lilianne Ploumen volgt Lodewijk Asscher op als fractievoorzitter van de PvdA. Dat is bijzonder slecht nieuws voor de ongeboren kinderen van Nederland.

Ploumen is namelijk de onbetwiste abortuskampioene van de vaderlandse politiek. Als geen ander politicus heeft zij het vrijelijk doden van ongeboren kinderen – zowel in Nederland als ver daarbuiten – bevorderd.

Commandeur Sint Gregorius

Ploumen maakt zich momenteel hard voor de beschikbaarstelling van abortuspillen tijdens de coronacrisis. Haar abortuspromotie combineert ze moeiteloos met een katholiek profiel. Ze is van mening dat dit sinds paus Franciscus geen tegenstelling meer is. Ze heeft daarin de schijn mee, omdat Ploumen namens deze paus eind 2017 een hoge kerkelijke onderscheiding kreeg uitgereikt. Sindsdien mag de ex-minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zich Commandeur in de Orde van Sint Gregorius noemen.

‘Diplomatieke praktijk’

De uitreiking van de medaille werd wereldnieuws, nadat Stirezo er de aandacht op gevestigd had. Kardinaal Eijk verklaarde van niets te weten, het Vaticaan zelf trachtte er zich uit te draaien door officieus te laten weten dat de uitreiking “diplomatieke praktijk” was en louter een gevolg van het feit dat Ploumen in de zomer van 2017 koning Willem-Alexander en koningin Maxima vergezeld had bij hun bezoek aan de paus.

Waken bij abortuscentra is een recht en moet dat blijven!

Onderhands eerbetoon

Je mag je afvragen in hoeverre paus Franciscus in de toekenning van de decoratie gekend is, maar het zegt wel iets welke mentaliteit zich in Vaticaanse gremia onder diens pontificaat ontwikkeld heeft. Ploumen probeerde er bovendien garen bij te spinnen door te suggereren dat de onderscheiding eigenlijk een onderhands eerbetoon van paus Franciscus voor haar abortuspromotie zou zijn. ‘Ik vind dat de manier waarop de huidige paus erover spreekt, ruimte laat voor de eigen afweging over abortus’ , aldus Ploumen.

‘Kleinering’

Tegenover de National Catholic Register liet de anonieme bron uit het Vaticaan weten zich niet verantwoordelijk te voelen voor het propagandistisch “misbruik” dat Ploumen van de onderscheiding maakte. De Vaticaanse bron ging nog verder door te stellen dat het toezenden van de onderscheiding in feite een “kleinering” van Ploumen betekend had, omdat ze niet ook, zoals kennelijk gebruikelijk, ook als ‘Dame’ van de Orde werd geïnstalleerd.

Eigenhandige abortus

Een “kleinering” die zijn doel dan wel gemist beeft. De decoratie van Ploumen past bovendien bij het eerbetoon dat paus Franciscus meermaals aan Emma Bonino heeft toezwaaid. Bonino is net als Ploumen een abortuspromotende ex-minister, maar dan een die naar eigen zeggen ontelbare malen eigenhandig abortus bij vrouwen heeft uitgevoerd. Volgens paus Franciscus moet deze Italiaanse om haar humanitaire pro-immigratiewerk echter gerekend worden tot “de grote persoonlijkheden van Italië”.

Bestel Catechismus tegen abortus

Hostierel

Hoe Ploumen intussen haar beweerdelijke katholiciteit opvat, werd ook zichtbaar bij de zgn. ‘hostierel’ van 2010, toen zij homoseksuelen opriep samen met haar in Den Bosch te komen demonstreren en de H. Mis daar te verstoren. Dat is ook gebeurd. De hostierel was het gevolg van de weigering door een pastoor uit het Bossche bisdom om de H. Communie uit te reiken aan een actief homoseksuele prins Carnaval.

Internationaal abortussyndicaat

Een onderscheiding die Lilianne Ploumen in elk geval wel verdiend heeft, is de Machiavelliprijs in 2018. Ze kreeg die prijs voor haar initiatief SheDecides, dat abortus in de wereld wil blijven verspreiden, ondanks het feit dat de pas aangetreden president Trump daarvoor de financiering had ingetrokken. Het internationale abortussyndicaat zag zich in zijn inkomsten bedreigd, en het wereldomspannende Planned Parenthood schakelde via zijn Nederlandse tak, Rutgers, minister Ploumen in om snel te zorgen voor vervangende financiering. En zo geschiedde.

‘Ogen op bal’

‘Machiavelliaan’ is een internationaal begrip om gewetenloze machtspolitiek mee aan te duiden. Met SheDecides trok Ploumen wereldwijd de aandacht en wist zij honderden miljoenen dollars op te halen, om het gat van Trump te stoppen en te verzekeren dat het doden van ongeboren kinderen wereldwijd op hetzelfde niveau kon worden voortgezet. Het was een majeure stap, zowel voor haar eigen carrière als voor de verdere verspreiding van abortus. Zoals de jury van de Machiavelliprijs met onbedoeld cynisme zei: “Ze hield de ogen op de bal.”

Laatst bijgewerkt: 9 april 2021 10:44

Doneer