Abortuslobby eist censuur: abortus mag niet betwijfeld worden

De video op NOS-website legt uit: het doden van ongeboren kinderen kan zowel chemisch (abortuspil) als mechanisch (wegzuigen) gebeuren. Het komt in Nederland meer dan 30.000 keer per jaar voor.

Abortuslobby eist censuur: abortus mag niet betwijfeld worden

THEMA'S:

Pro-abortusorganisaties willen dat pro-lifers aan banden gelegd worden bij het voorlichten van met name jongeren over abortus. De abortuslobby wil namelijk niet verder terrein verliezen.

‘Expliciet anti-abortusgeluid’

Steeds meer mensen, met name jongeren, weigeren de voornamelijk door de overheid gefinancierde abortuspropaganda voor zoete koek te slikken en nemen tegenover abortus – het moedwillig doden van ongeboren kinderen – een kritische houding aan. Wat zit de abortusorganisaties concreet dwars? Nederlandse pro-life organisaties, zoals ook Stirezo, bieden gastlessen aan op scholen, waarin zoals de NOS alarmistisch meldt “expliciet anti-abortusgeluid voorkomt”. Je zou zeggen: dat mag je toch van anti-abortusorganisaties verwachten? Scholen noch organisaties maken daar een geheim van, zoals de NOS ook toegeeft. Waarom zouden ze ook? Volgens de NOS zou de informatie van de pro-life organisaties echter “eenzijdig” zijn.

Ongeboren kind dehumaniseren

Voor de aantijging van "eenzijdigheid" vertrouwt de NOS op wat abortus-promotieorganisaties als Fiom en Rutgers – poserend als ‘kenniscentra’ – beweren, alsof die er niet alle belang bij hebben de zaken zo voor te stellen. Zo mag Rutgers het “misleidend” noemen dat de afbeeldingen van ongeboren kinderen (“het zijn nog foetussen!”) "uitvergroot" zijn “zodat ze lijken op echte baby’s en ook zo genoemd worden”. Alsof de grootte van weergave ertoe doet. De abortuslobby verraadt hiermee vooral het ongeboren kind te willen dehumaniseren om iedere associatie met menselijkheid de kop in te drukken.

Waken bij abortuscentra is een recht en moet dat blijven!

Ontwikkeld zenuwstelsel

Om dezelfde reden maken de abortuspromotors veel drukte over de animatie van een ongeboren kind van twaalf weken dat in de baarmoeder wanhopig probeert te ontsnappen aan de moordende werktuigen van de aborteur. Wie de film Unplanned heeft gezien, weet hoe verschrikkelijk dit is om aan te zien: het is bijna onmogelijk daarna nog pro-abortus te zijn. Deze scene wordt dan ook hevig aangevallen door ‘deskundigen’, die beweren dat een kind van twaalf weken slechts ‘reflexen’ kan vertonen (waarmee ze dus wel bevestigen dat het reageert). In werkelijkheid blijkt een kind met acht weken wel degelijk al echte pijn te kunnen voelen. Verder duidt recent onderzoek erop dat ongeboren kinderen nog veel eerder een ontwikkeld zenuwstelsel hebben dan lang gedacht werd.

‘Taboe vergroot’

Ineke van der Vlugt, de ‘programmamanager abortus’ van Rutgers, mag in de korte reportage op de website van de NOS optreden in de dubbelrol van aanklager en getuige-deskundige. “Deze informatie kan [kinderen] toch ook een bepaalde richting uitsturen”, oordeelt zij zorgelijk, “zodat ook aan het eind van de les het beeld blijft bestaan dat het toch eigenlijk niet acceptabel is om te kiezen voor een abortus.” Dat vindt ze “natuurlijk heel kwalijk”, want “kinderen kunnen nog harder gaan oordelen over abortus […]. En dat is toch niet wat we willen?” Let op dat ‘we’: daarin doet de ene gesubsidieerde organisatie, abortuspropagandist Rutgers, impliciet een beroep op de andere, de publieke omroep.

Ineke van der Vlugt Rutgers

Ineke van der Vlugt, programmamanager abortus bij Rutgers: pro-life voorlichting kan ervoor zorgen "dat het beeld blijft bestaan dat het toch eigenlijk niet acceptabel is om te kiezen voor een abortus."

Gastlessen abortus toegestaan

Bij het ministerie van Onderwijs heeft het abortussyndicaat alvast bot gevangen. Dit heeft laten weten dat de gastlessen over abortus gewoon zijn toegestaan: “Scholen mogen gastlessen organiseren die aansluiten bij hun grondslag of identiteit.” De abortusorganisaties werpen tegen dat hierdoor “de keuzevrijheid in het gedrang” komt, omdat deze lessen het “taboe op abortus” vergroten. Dat is echter een omkering van de werkelijkheid: abortus is al decennia de facto geliberaliseerd in Nederland. Juist de doelstelling van pro-life, de strafbaarstelling van abortus en de bescherming van ongeboren kinderen, is het echte taboe. Gelukkig slagen abortusorganisatie er steeds minder in dat in stand te houden.

Bestel Catechismus tegen abortus

‘Wegverklaard’

Dit blijkt ook uit de korte reportage die de NOS heeft op zijn website laat zien over de groeiende abortustegenstelling onder jongeren. Daarin krijgen ook pro-life activisten gelegenheid de argumenten tegen abortus uiteen te zetten. Hun positie wordt vervolgens ‘wegverklaard’ door sociologe Quita Muis van de Universiteit Tilburg, die het “nieuw conservatisme” van jongeren uitlegt door te wijzen op de slechte huizenmarkt en het langer thuis blijven wonen. Blijkbaar kan zij niet de mogelijkheid toegeven of onder ogen zien dat – dankzij pro-life - jongeren eenvoudigweg een helderder inzicht hebben gekregen in wat abortus wezenlijk is: het doden van een ongeboren medemens.

Muis 2

Onderzoekster Quita Muis 'verklaart' in de NOS-video de groeiende pro-life gezindheid onder jongeren uit economische onzekerheid.

‘Baby kan blessing zijn!’

Volgens de sociologe van de Universiteit Tilburg zou het echter “dat stukje onzekerheid” zijn dat ervoor zorgt “dat [jonge] mensen wat minder ontwikkeling en wat minder snelle verandering willen”. Maar, zoals de NOS-video bewijst, verandering willen veel jongeren juist wél. Ze willen bijvoorbeeld een abortusverbod, of toch in ieder geval een bezinning op het doden van ongeboren kinderen. Neem bijvoorbeeld de jonge moeder Batya, die in de NOS-video optreedt. Zij waarschuwt met verve haar generatiegenoten op internet tegen abortus. “Doe het niet!”, zo roept ze uit, want die baby kan een blessing zijn voor je leven, gepland of ongepland”. En belangrijker nog: “Je maakt de keus niet alleen voor jezelf, maar ook voor iemand anders.”

Laatst bijgewerkt: 12 november 2021 20:23

Doneer