Abortuspil bedreigt verdienmodel abortuscentra: Kuipers belooft extra subsidie

Minister Ernst Kuipers van D66 toont meer zorg voor de omzet van abortuscentra dan voor hun jaarlijkse 31.000 anonieme slachtoffertjes. (Foto: YouTube)

Abortuspil bedreigt verdienmodel abortuscentra: Kuipers belooft extra subsidie

THEMA'S:

Minister Ernst Kuipers (D66) is bereid met extra subsidie bij te springen, mocht het verdienmodel van de Nederlandse abortuscentra door de abortuspil in het gedrang komen. Dat is na de acceptatie van de abortuspil immers een te verwachten ontwikkeling.

Abortus ‘tot iedere prijs’

In de verklaring die Kuipers eind november in de Eerste Kamer aflegde, maakte de minister duidelijk dat wat hem betreft het laten plegen van abortus – het doden van ongeboren kinderen – tot iedere prijs “toegankelijk” moet blijven. Daarmee kwam de minister tegemoet aan de “zorgen” van abortuspartijen als PvdA, GroenLinks, D66 en VVD die vrezen dat de abortuspil het huidige stelsel van abortuscentra zou kunnen ondermijnen. GroenLinks diende zelfs een motie in om dit goed te bewaken.

Weinig tijd: abortuspil

De abortuspartijen lijken hun koekje te willen opeten en toch houden. Enerzijds willen zij de ‘vrijheid’ van zwangere vrouwen vergroten om zelf te kiezen hoe zij hun ongeboren kind laten ombrengen. Er zijn immers vrouwen die aan een behandeling met de abortuspil bij de huisarts de voorkeur geven, bijvoorbeeld omdat ze weinig tijd hebben of hun kind zo weinig opvallend als mogelijk willen laten doden.

STI WhatsApp-banner

Zorg om winstgevendheid abortuscentra

Anderzijds vrezen de abortuspartijen dat de pil voor “omzetverlies” van de abortuscentra zal zorgen en wat hen betreft mag de belastingbetaler dit gladstrijken. Het is wrang om te constateren dat de abortusdrang in Nederland zo groot is dat die zijn eigen concurrent is geworden. In de politiek lijkt alleen nog maar zorg te bestaan voor de winstgevendheid van de aborterende instellingen, en kijkt men weg van hun ruim 31.000 jaarlijks gemaakte anonieme slachtoffertjes. Wat niet weet, kennelijk ook niet deert.

Normalisering abortussubsidie

D66, GroenLinks en SP probeerden in de Eerste Kamer het ijzer te smeden als het heet is, en vroegen Kuipers dan nu ook maar meteen de hele subsidiëring van abortusklinieken te herzien. Nu komt die uit een aparte subsidieregeling die dateert van 1984 toen onder het kabinet-Lubbers I de Wet Afbreking Zwangerschap (Waz, aanvaard in1981) in werking trad.

Slechte geweten van abortusactivisme

Die bijzondere subsidieregeling is de abortuspartijen een doorn in het oog omdat zij abortus zoveel mogelijk voor een ‘gewone medische handeling’ willen laten doorgaan en het doden van ongeboren kinderen willen verstoppen tussen andere behandelingen die werkelijk medisch zijn. Deze constante in het abortusactivisme verraadt zijn slechte geweten: het wil wel voor abortus betalen, maar er zo weinig mogelijk van (laten) zien.

Minister, stop de Nederlandse financiering van buitenlandse abortus!

Ook echo bedreigt omzet abortuscentra

Daarin past het ook de door Kuipers bevestigde tendens om het echografisch onderzoek voor het vaststellen van de zwangerschapsduur te vervangen door bloedonderzoek naar het zwangerschapshormoon hCG. Het is algemeen bekend dat het zien van het levende kind in haar schoot, een vrouw van abortus doet afzien. Dat willen de abortuspartijen uiteraard voorkomen en al helemaal de abortuscentra, van wie het dreigend ‘omzetverlies’ vanaf nu voor ‘zorgminister’ Kuipers een verklaarde politieke zorg is. Deze kondigde aan dat voor de nieuwe praktijk zonder echo de beroepsvereniging van abortusartsen, het NGvA, dan ook mettertijd richtlijnen zal opstellen.

Abortuspil aangenomen

Alleen ChristenUnie en SGP stelden zich in het debat met de minister op tegen de initiatiefwet voor de abortuspil van PvdA, GroenLinks, D66 en VVD. Deze wet is dan ook bij de stemming op 6 december met grote meerderheid aangenomen. De SGP merkte op dat daarmee opnieuw een stap is gezet in de voortgaande normalisering van abortus. Dit terwijl abortuscentra tekort schieten in hun informatieplicht, vaak geen jaarverslag geven, maar wel ieder jaar gezamenlijk achttien miljoen euro subsidie ontvangen. Kuipers verklaarde dat hij een verandering in de financiering van abortus pas wil bekijken in 2027, wanneer een nieuwe evaluatie van de abortuswet is voorzien. Maar dus ook dat hij tussentijds met subsidie zal bijspringen, mocht dat nodig zijn om kwakkelende abortuscentra op de been te houden

Laatst bijgewerkt: 25 mei 2023 15:31

Doneer