Abortusvoorstander benoemd in pauselijke pro-life academie

Abortusvoorstander benoemd in pauselijke pro-life academie

THEMA'S:

Paus Franciscus heeft een Anglicaanse ambtsdrager en hoogleraar die voorstander is van abortus, benoemd tot lid van de Pauselijke Academie voor het Leven. Het gaat om Nigel Biggar die vindt dat abortus wettig moet zijn tot “18 weken na de verwekking”. De benoeming wordt door veel katholieke gelovigen en andere pro-lifers met bevreemding ontvangen.

18 weken

De Engelse hoogleraar (Oxford) is voor vijf jaar benoemd. In gesprek met collega-ethicus Peter Singer (berucht om zijn opvatting dat een Down-patiënt minder waard is dan een varken) betoogde Biggar dat een ongeboren kind “niet hetzelfde soort ding is als een volwassene of als een volgroeid menselijk wezen.” Het verdient naar zijn mening daarom niet “helemaal dezelfde behandeling.” De hoogleraar “zou geneigd zijn de lijn voor abortus te trekken bij 18 weken na de bevruchting, wat ruwweg de vroegste tijd is dat er enige hersenactiviteit aantoonbaar wordt en daardoor van bewustzijn”.

'Niet waar'

Een jaar later zei Biggar in een lezing dat “het niet waar is dat alle abortus gelijk staat aan moord”. Toen de website LifeSiteNews aan Biggar vroeg of zijn benoeming in de Academie betekent dat paus Franciscus van koers verandert inzake abortus, antwoordde hij dat hij, omdat hij zelf niet Rooms-katholiek is, het niet gepast te vinden commentaar te geven op het standpunt van de Kerk.

Vrijwillige euthanasie

“Het spijt me u teleur te stellen”, aldus Biggar tot LifeSiteNews, “maar op het punt van abortus heb ik wel meningen, maar geen waar ik erg lang over heb nagedacht.” Hij denkt dat hij zijn benoeming te danken heeft “aan mijn consistente werk op de onderwerpen van vrijwillige euthanasie en hulp bij zelfdoding. Op die punten stemmen mijn conclusie overeen met die van de Kerk.”

Relativistische benadering

Zoals bekend heeft paus Franciscus de Pauselijke Academie voor het Leven, een creatie van de H. Johannus Paulus II, gereorganiseerd. Talrijke mensen met onberispelijke pro-life papieren zijn weggestuurd, terwijl over de nieuwe samenstelling ernstige twijfels bestaan. De indruk is gevestigd dat paus Franciscus een meer relativistische benadering van pro-life vraagstukken wil. In dat geval kan hij op veel oppositie vanuit de Kerk rekenen, omdat de traditionele geloofsleer van de Kerk hiervoor nauwelijks ruimte biedt.

⇒ Stirezo komt op voor het recht op leven van de ongeboren kinderen.

Steun onze strijd tegen abortus en doneer nu!

Laatst bijgewerkt: 12 december 2023 15:40

Doneer